Ministerens task force anbefaler et bredere syn på civilsamfundet

14. september 2017

"Jeg håber, at regeringen vil hæve blikket og kigge på hele civilsamfundet," siger Kasper Sand KJær, som er en del af socialministerens task force.


Regeringen bør inddrage det resterende civilsamfund en kommende civilsamfundsstrategi – ikke kun den sociale sektor. Det skriver den task force, som socialministeren har bedt om input til en ny strategi for området.

14. september 2017

På den ene side var task forcens opgave at udarbejde ideer til en civilsamfundsstrategi for regeringen. På den anden side fokuserede dens kommissorium på den sociale sektor. Det dilemma inddrages i den rapport, som nu er klar. Her står der bl.a.:
”Task forcen mener, at en kommende civilsamfundsstrategi vil stå stærkest, hvis den går på tværs af ressortområder gennem et tværgående regeringssamarbejde. Sociale udfordringer er ikke begrænset af fagområder. Der er således brug for et stærkt samarbejde på tværs af ressortområder for at løse de sociale udfordringer, og derfor opfordrer task forcen regeringen til også at inddrage det resterende civilsamfund, ud over den sociale sektor, som fx det folkeoplysende område i en kommende civilsamfundsstrategi.”

Hæv blikket!
DUF’s formand, Kasper Sand Kjær, der er medlem af task forcen, påpeger i en kommentar, at anbefalingerne langt hen af vejen kun fokuserer på vilkårene for den frivillige sociale sektor, og siger:
”Det danske civilsamfund er større og bredere end den frivillige sociale sektor, der har været omdrejningspunktet for arbejdet i task forcen. Jeg håber derfor, at regeringen vil hæve blikket og kigge på hele civilsamfundet og også inddrage andre dele af foreningslivet og det frivillige Danmark i det videre arbejde med en samlet civilsamfundsstrategi.”

Frivillige i socialt arbejde er en minoritet
DFS’ sekretariatsleder, Trine Bendix, har ikke været med i gruppen, men har fulgt arbejdet tæt. Bl.a. deltog hun i et dialogmøde i Børne- og Socialministeriet. Hun synes, at anbefalingerne er spændende, men tilslutter sig Kasper Sand Kjærs pointe:
”Det er vigtigt at gøre sig klart at over 80 pct. af alle frivillige i Danmark og ca. 90 pct. af de frivillige foreninger arbejder med andre sektorer. Det er bl.a. inden for fritids- og kulturområdet, som er det største område, hvor især folkeoplysningen, idrætten og børne- og ungdomsarbejdet ligger.
Det er også vigtigtig at gøre sig klart, at mange af de folkeoplysende aktiviteter har betydning for det sociale område. Det gælder f.eks. de stærke fællesskaber, der opstår omkring en interesse som lokalhistorie, sund kost, møbelpostring, globale forhold eller noget helt andet, men det er også mere direkte i form af genoptræningskurser, familiekurser og lignende.
Derfor er det dejligt at se, at task forcen opfordrer regeringen til også at inddrage det resterende civilsamfund og at de specifikt nævner det folkeoplysende område,” siger Trine Bendix.