Ny ansøgningsrunde til radikaliseringspulje

12. oktober 2017

For anden gang kan foreninger, institutioner og andre søge puljemidler til at udvikle og udbrede online-kommunikation, der forebygger og modvirker ekstremisme, radikalisering, hadpropaganda og hadforbrydelser blandt unge og styrke gensidig respekt, inklusion og medborgerskab.

12. oktober 2017

Udlændinge og Integrationsministeriet skriver om puljen:
”Ambitionen er primært at udvikle kommunikationsindsatser for og af unge. Derfor understøttes også lokale arrangementer og opfølgende aktiviteter, der inddrager unge under 30 år i at udvikle og udbrede for eksempel kampagner, ”challenges”, ”hashtags”, blogs, fotoserier, videoer, animationer, quizzer m.v. inden for puljens overordnede formål.”
Ansøgningsfristen i denne omgang er 16. november.

Relaterede nyheder