Nye nordiske støttemuligheder

16. oktober 2017


Nordisk Ministerråd støtter mobilitet, projekter og netværksaktiviteter om uddannelse og livslang læring. Prioriteringer og retningslinjer for de næste fem år bliver præsenteret den 7. november.

16. oktober 2017

Støtteprogrammet hedder Nordplus, og det har en særlig kategori for voksenlæring, Nordplus Vosken.
Torsdag den 2. november 2017 vedtager Nordisk Råd det længe ventede Nordplus program for perioden 2018-2022. Allerede fem dage efter inviterer Styrelsen for Forskning og Uddannelse til lanceringsarrangement i Odense. Senere på måneden er der møder i København og Aarhus d. 22. november 2017.

Hvem henvender arrangementerne sig til?
Arrangementerne henvender til alle potentielle ansøgerorganisationer til Nordplus inden for hele uddannelsesområdet. Du kan være lærer, leder eller pædagog i en uddannelsesinstitution, eller du kan være ansat i en organisation, der er aktiv inden for uddannelse, eksempelvis en kommune, en virksomhed eller en frivillig organisation.

Hvad får du ud af at deltage?
Formålet med arrangementet er at informere om nye elementer i Nordplus såvel som at give en mere generel indføring i Nordplus programmerne helt generelt. Horisontal.
Du har efterfølgende mulighed for at vælge i mellem to sektorrettede workshops med fokus på hhv. Nordplus Junior for grundskoler og ungdomsuddannelser og Nordplus Voksen for voksenuddannelse og læring. 
Du skal gerne gå fra mødet med et overblik over Nordplus overordnede rammer samt aktiviteter, samarbejdsformer og muligheder for tilskud inden for de enkelte programmer.
Afslutningsvis kan du få vejledning om de forskellige Nordplus programmer og møde erfarne projektholdere og kolleger fra andre sektorer og uddannelsesinstitutioner.

Tid: 7. november 2017 fra kl. 15:00 til 18:00
Sted: HF & VUC FYN Odense City Campus, Kottesgade 6-8, 5000 Odense C
Deltagelse er gratis
Yderligere oplysninger, herunder tilmelding

Tilmelding til arrangementerne i København d. 16. november 2017 og i Aarhus d. 22. november 2017 åbnes senere.

Relaterede nyheder