PC-kørekort baner vejen til job

14. november 2017

Hadeel Adnan underviser i PC-kørekort på AOF Vejles kursus for indvandrerkvinder


AOF i Vejle er gået sammen med det lokale jobcenter, så kvinder med mellemøstlig baggrund kan give deres IT-kompetencer et løft. Digitale værktøjer er afgørende for fremtidens voksenuddannelse, mener ekspertgruppe.

14. november 2017

Otte kvinder har i tre uger prøvet kræfter med Word, Outlook, Excel og Power Point på AOF Vejles kursus i pc-kørekort. Da deAOF i Vejle er gået sammen med det lokale jobcenter, så kvinder med mellemøstlig baggrund kan give deres IT-kompetencer et løft. Digitale værktøjer er afgørende for fremtidens voksenuddannelse, mener ekspertgruppe. begyndte, var deres IT-færdigheder meget basale, men de har gjort store fremskridt, fortæller deres underviser Hadeel Adnan:
”Jeg er meget stolt af dem. Vi har netop repeteret sidste uges stof, og det gik virkelig godt,” fortæller hun.
Hadeel Adnan kom selv til Danmark i 2000 og tog et PC-kørekort. Siden uddannede hun sig til IT-ingeniør, og i dag videreformidler hun sin viden som underviser i AOF Center Sydjylland.
”Et PC-kørekort er en rigtig god start, hvis man vil lære at bruge en computer i arbejdssammenhænge,” fortæller hun.

 

Læring skaber styrke og glæde
Denne artikel er en af syv artikler, der belyser, hvordan folkeoplysningen i Danmark bidrager til målsætningerne i det europæiske ”Manifest for voksenlæring i det 21. århundrede.”
Manifestet er udgivet af europæiske samarbejdsorganisation ”European Association for the Education of Adults” (EAEA). Det har været grundlaget for EAEA’s fejring af 2017 som det Europæiske år for Voksenlæring. Fejringen er sket under overskriften ”Læring skaber styrke og glæde”.
De øvrige seks artikler handler om:

  • Højskoler skaber demokratisk engagement
  • Aftenskoler styrker den mentale sundhed
  • At komme tilbage til arbejdslivet
  • Her er folkeoplysningen grøn
  • Vi spurgte flygtningene
  • Europa har brug for mange slags kompetencer

Artiklerne samlet i DFS-pjecen ”Europæisk manifest for voksenlæring i det 21. århundrede – eksempler fra dansk folkeoplysning” (pdf)

Hovedpunkterne i "Manifest for voksenlæring i det 21. århundrede" (dansk)

Hele manifestet (engelsk – og andre fremmedsprog)

Mere om ”Europæisk år for voksenlæring 2017” (engelsk)

Vil gerne lære mere
Rania Al Malak kom til Danmark for to år siden som syrisk flygtning. Før AOF-kurset med Hadeel havde hun kun prøvet at tænde og slukke for en computer.
”Nu kan jeg åbne og sende mails, gemme dokumenter, lave mapper og en masse andet”, fortæller Rania Al Malak, som har gået på sprogskole i halvandet år. Hun vil gerne læse videre på VUC og finde et arbejde. Så digitale færdigheder er vigtige for hende.
”Hele verden arbejder jo med computer, og jeg vil meget gerne lære mere,” siger hun.

IT-kurser til arbejdslivet
Rania Al Malak og hendes medkursister har fået kurset tilbudt via Vejle Jobcenter for at give dem realkompetencer, som de kan bruge i erhvervssammenhænge. På den måde adskiller kurset sig ikke væsentligt fra AOF Vejles øvrige IT –kurser.
”Der er størst efterspørgsel efter undervisning i specifikke programmer. Det er blandt andet tiltænkt erhvervsaktive, som oplever større krav om IT kompetencer, som de kan bruge i deres karriere,” siger Brian Kronborg, skoleleder af AOF Center Sydjylland.
Der er dog også en del unge, som er nysgerrige efter at lære mere om f.eks. programmering, og på det sidste hold i WordPress spændte aldersgruppen fra 19-68 år.

Flere kurser på vej
Selvom Hadeel Adnan snart skal sige farvel til de otte kvinder, så bliver det nok ikke sidste gang, hun skal undervise arabisk-talende kvinder i IT-færdigheder. Brian Kronborg er nemlig i kontakt med Billund Kommune og et lokalt boligselskab om flere kurser.

IT-færdigheder er afgørende
AOF i Vejle er ikke de eneste, der har blik for værdien af digitale kurser. I juni 2017 fremlagde en ekspertgruppe, nedsat af Undervisningsministeriet, sit forslag til fremtidens voksen-, efter og videreuddannelse. Her anbefaler de bl.a., at den forberedende voksenundervisning (FVU) udvides til også at omfatte digitale kompetencer. I dag er FVU målrettet voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. Men ifølge ekspertgruppen er digitale færdigheder i dag så afgørende, at kurser i IT-værktøjer fremover skal være en del af undervisningen.
”Danskerne skal vænne sig til at lære nye kompetencer gennem hele livet. Det er en naturlig følge af de mange muligheder som ny teknologi, digitalisering og globalisering rummer, samtidig med at vi bliver ældre og dermed skal være på arbejdsmarkedet i længere tid,” siger Stina Vrang Elias, formand for ekspertgruppen.