Produktionsskolerne bløder

Produktionsskolerne bløder

17. august 2017

Produktionsskoleelever protesterede, da Folketinget sænkede skoleydelsen (Foto: Østfyns Produktionsskole)


Langt færre unge end tidligere begynder i år på en produktionsskole. ”Jeg er ikke i tvivl om, at en den væsentligste årsag er, at Folketinget har fastlagt en skoleydelse, der ligger under både SU og uddannelseshjælp og kontanthjælp,” siger Produktionsskoleforeningens sekretariatsleder, Axel Hoppe.

17. august 2017

I de første fem måneder af 2017 har produktionsskolerne optaget cirka 30 procent færre elever end samme periode sidste år. Det viser en undersøgelse, som Produktionsskoleforeningen har lavet.
”Vi har ugentligt unge, der egentlig gerne vil gå hos os, som i stedet vælger at søge uddannelseshjælp, da de kan få en højere ydelse,” skriver Produktionsskolen Nordvestjylland i undersøgelsens svarskema. Tilsvarende meldinger kommer fra mange andre af skolerne.
”Hvis de unge i stedet for at være på produktionsskole har fundet vej til erhvervsuddannelse eller ordinær beskæftigelse, så kan vi jo ikke klage over det. Det synes bare ikke at være tilfældet. Optaget på erhvervsuddannelserne er ikke steget i 2017,” siger Axel Hoppe.

Hvor er de unge så?
At faldet i elever sker samtidig med, at der bliver indført lavere skoleydelse, behøver ikke at betyde, at der er tale om årsag og virkning. I et notat redegør Produktionsskoleforeningen for, hvorfor de alternative forklaringer ikke holder:

  • Der ikke er øget tilstrømning til erhvervsuddannelserne i 2017.
  • Der kommer flere, ikke færre, på uddannelseshjælp/kontanthjælp. I jan-maj 2016 var der en stigning på 1.082 16-24-årige unge på uddannelseshjælp, mens der i jan-maj 2017 var en stigning på 1.505 16-24-årige unge på uddannelseshjælp. Dvs. tilstrømningen var relativt set større i 2017 end 2016.
  • Samlet var der i maj 2017 over 26.000 unge i alderen 16-24-årige på uddannelseshjælp – og heraf var kun ca. 1.700 vurderet at være umiddelbart klar til at gå i gang med uddannelse.
  • Konklusion: I samme periode, som produktionsskolerne har oplevet et massivt fald af elever, har jobcentrene oplevet en øget tilstrømning af unge i produktionsskolernes målgruppe

Svigter de unge
”Mange af disse unge har brug for en praktisk vej. Med den lave skoleydelse møder de nu en barriere i form af stærkt forringede økonomiske kår.
På den måde svigter vi de unge, der generelt set er ringest stillede,” siger Axel Hoppe.
Han mener også, at det er et dårligt varsel for den Forberedende Grunduddannelse, som partierne forhandler om i øjeblikket. Regeringens forslag opererer med samme lave skoleydelse, som produktionsskolerne har fået:
”Skoleydelse på FGU er en god ting, men det skal være på et niveau, der er samstemt med SU- og kontanthjælpssystemet,” siger Axel Hoppe.