Pulje for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

19. oktober 2017

Private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer kan søge om midler til indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller støtte arbejdet med at fremme sundhed og forebygge sygdom.

19. oktober 2017

Sundhedsstyrelsen åbner for ansøgninger til puljen for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Det forventes, at der vil være cirka 33 millioner kroner til nye aktiviteter. Pengene skal gives til indsatser inden for følgende områder:

  • Alkohol
  • Mental sundhed
  • Seksuel sundhed
  • Astma og allergi
  • Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse
  • Forebyggelse af dopingmisbrug
  • Tobak
  • Monitorering på sundhedsområdet
  • Fysisk aktivitet

Det er primært foreninger og organisationer med et non-profit sigte, der kan komme i betragtning til at modtage tilskud. Derudover skal ansøgerorganisationen være landsdækkende.
Tilskud gives til konkrete aktiviteter og ikke til generel drift. I forbindelse med ansøgningsrunden vil der primært fokus på 3-årige indsatser (2018-2020).

Relaterede nyheder