Samarbejdspartner med penge

Samarbejdspartner med penge

23. august 2017

Med støtte fra højskolernes folkeoplysningspulje gennemførte Grundtvigs Højskole flere arrangementer, der indgik i Hillerøds litteraturfestival ”Ordet er løs”.


Mange højskoler har også aktiviteter lokalområdet. Kulturministeriet har bevilliget en pulje til at støtte den slags initiativer. Højskolerne samarbejder gerne med andre lokale folkeoplysere.

23. august 2017

For et par år siden blev højskoleloven ændret, så den gav højskolerne bedre muligheder for at gennemføre aktiviteter, der henvender sig til borgerne i lokalområdet. For at sætte skub i sådan en udvikling har Kulturministeriet afsat penge til en pulje, der støtter den slags aktiviteter.
Puljen administreres af Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark, og det er de enkelte højskoler, som kan søge støtte.

Borgerinteresse
Med initiativet 'Spisefællesskabet' inviterer Kunsthøjskolen i Holbæk lokalbefolkningen til samvær, fællesspisning og gratis kulturoplevelser, og Vestjyllands Højskole arrangerede til fire åbne samtaleaftener om landsbrugets fremtid.
Det er bare et par eksempler på aktiviteter, der har modtaget støtte fra puljen, fortæller Søren Børsting, der er konsulent i højskolernes forening.

”Projekterne har vist, at det skaber stor borgerinteresse, engagement og synergi at samarbejde med andre organisationer.

Lokalt folkemøde
Der har også været en del samarbejder mellem højskoler og andre skoler og foreninger med tilknytning til DFS. Det letter arbejdet at kunne trække på hinandens kompetencer og så hjælper det at man har chance for at få tilført ressourcer,” fortæller han.
Et af disse projekter løber af stablen om et par uger, når Folkemødet i Odsherred løber af stablen. Hovedarrangøren, Den Rytmiske Højskole i Vig, vil med arrangementet fremme den demokratiske dialog, skabe fællesskab i de enkelte lokalsamfund og på tværs af lokalsamfundene i Odsherred. De vil give stemme til dem, der sjældent bliver hørt, og de vil lave folkeoplysning om Odsherreds styrker og forudsætninger.
Blandt højskolens samarbejdspartnere i projektet er Vallekilde Højskole, folkeoplysningsrådet, Nordvestsjællands Produktionsskole og Odsherred Teater – alle med tilknytning til DFS.
En helt anden type samarbejde er Aalborg Sportshøjskole og Fokus Folkeoplysning i Aalborg i gang med navnet ”Seismografen”. De vil udvikle en ny kulturel platform for debat og engagement blandt unge.

Kontakt den lokale højskole
Det er den lokale højskole, som skal søge penge i puljen, men initiativet kan sagtens komme fra en lokal aftenskole, en afdeling af Grænseforeningen eller det lokale amatørteater, mener Søren Børsting:
"Man skal bare tage kontakt til den lokale højskole med sit forslag og forhøre sig om interessen i et samarbejde og forslag til et projekt. Det kan også være, at man kan samarbejde om udvikling af et allerede eksisterende projekt fortæller han.

Relaterede nyheder