Smag på historien

6. juni 2017

Mads Fristeen


”Jeg vil gerne forbinde det at blive gammel med at lære noget nyt, dyrke sine interesser og udvide sin horisont.” Mads Fristeen har gennemført projektet ”Smag på historien”, der kombinerer historieundervisning og fællesspisning for ældre.

6. juni 2017

I efteråret 2016 deltog en gruppe førtidspensionister, folkepensionister og efterlønsmodtagere i et historiekursus med fællesspisning. Kurset fandt sted på Peder Lykke Centret på Amager. Mads Fristeen, der også underviser på centrets daghøjskole, var projektleder, og projektet blev finansieret af Ensomme Gamles Værn.
”Det var centralt for projektet, at vi ikke fokuserede på deltagernes helbred, men på deres intellektuelle ressourcer og interesser”, fortæller Mads Fristeen.

  • Smag på historien er historieundervisning og fællesspisning for hjemmeboende ældre i Københavns Kommune.
  • Formålet er at samle ældre med interesse for historie og give dem mulighed for at lære hinanden at kende.
  • Holdet bestod af 17 deltagere, som var rekrutterede gennem annoncer i Amagerbladet samt opslag på Københavns biblioteker, Daghøjskolen og Peder Lykke Centret.
  • Undervisningen bestod af 15 gange to lektioner a 45 minutter med indlagt kaffepause. Efterfølgende spiste holdet frokost

Dialogbaseret undervisning
Efter projektet har Mads Fristeen interviewet nogle af deltagerne og opsamlet erfaringerne i en rapport. Han fortæller om de vigtigste konklusioner:
”Jeg brugte dialogen som undervisningsform. Det gav deltagerne mulighed for at bidrage. De blev set, hørt og talt til.
Indholdet i undervisningen var udvalgt, så de kunne relatere det til egne erfaringer. Det gav dem anledning til at udveksle erfaringer, og på den måde lærte de hinanden bedre at kende.
Endelig udfordrede undervisningen de dominerende fortællinger om aldring som forfald. På kurset fik vi det til at handle om at lære noget nyt, dyrke sine interesser og udvide sin horisont. Vi fik sat lighedstegn mellem aldring og udvikling,” fortæller Mads Fristeen

Relaterede nyheder