Sproglæring i det 21. århundrede

Sproglæring i det 21. århundrede

17. oktober 2017

Christoph Schepers, Studieskolen er projektleder for LearnBase.


Studieskolen præsenterer et nyt bud på sproglæring. I LearnBase er deltageren selvstyrende i sin egen læring og bliver derved ekstra motiveret.

17. oktober 2017

LearnBase er en ny model for sproglæring, der tager udgangspunkt i de behov, den lærende deltager formulerer. Deltageren bliver i langt højere grad selvstyrende i sin egen læring, og læringen bliver derved ekstra motiverende og relevant.
Studieskolen inviterer til inspirationsdag, hvor de Christoph Schepers vil præsentere LearnBase.  Arrangementet henvender sig til fremmedsprogsundervisere, undervisningsudviklere, fagledere og alle med interesse for fremmedsprogslæring.

Tid: Mandag 27. november 2017 kl. 9.30 – 16.00
Sted: Studieskolen, Borgergade 12, 1. sal, aud. 131, København K
Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig.

Tilmelding

Dagens program

Kombinationsmodel
LearnBase-modellen forener det bedste ved tre metoder:

  • Klassisk sprogundervisning på et hold med fokus på kommunikativ læring.
  • Individuel sproglæringscoaching med fokus på, hvordan den enkelte elev/kursist lærer bedst, og hvor eleven/kursisten tager ejerskab over egen læring.
  • Selvstændigt arbejde med sproget blandt andet i en online materialebank.

Læringsmodellen er udviklet, afprøvet og evalueret i et omfattende samarbejde med Folkeuniversitetet i Norge og Sverige, Forsvarsakademiet, Volkshochschule Wiesbaden og Central Pentru Formarea i Rumænien.