Tipsmidler til folkeoplysning og foreningsliv er sikret

Tipsmidler til folkeoplysning og foreningsliv er sikret

6. februar 2017


Et stort folketingsflertal er blevet enige om en ny fordelingsmodel for de såkaldte tipsmidler. DFS og vores medlemsorganisationer vil fra og med modtage lige så meget i tilskud som sidste år – eller mere.

6. februar 2017

DFS, de store oplysningsforbund og andre af DFS’ medlemsorganisationer har i mange år modtaget tilskud, der stammer fra Danske Spils overskud. I mange år blev det kaldt tipsmidler, i dag hedder det udlodningsmidler.
I 2010 blev spillemarkedet liberaliseret. Konsekvensen har været årligt faldende overskud til fordeling mellem en meget bred kreds af modtagere. Det har nu ført til ændrede regler.

Som i 2013 og 2016
Fra og med 2018 inddeler man modtagerne i tre grupper.
I gruppe 1 er blandt DUF og Oplysningsforbundenes Fælleråd, hvis tilskud DFS også får del i. Gruppe 1 vil som udgangspunkt modtage det samme beløb, som de fik i 2013, da beløbet begyndte og falde. Beløbet reguleres ift. prisudviklingen.
I gruppe 2 er en række puljer, som DFS og vores medlemsorganisationer kan søge. I denne gruppe er også nogle bevillinger til folkeoplysende organisationer, som Kulturministeriet uddeler. Disse bevillinger står på Kulturministeriets del af Finansloven, men ministeriet dækker udgifterne helt eller delvist med penge fra udlodningsmidlerne. Gruppe 2-modtagerne vil fremover få et beløb, som svarer til 2016-niveuaet med prisregulering.
Til gruppe 3 vil der kun tilflyde midler, hvis der er noget tilbage af overskuddet, når Gruppe 1 og Gruppe 2 har fået tildelt det aftalte beløb. DFS og dets medlemsorganisationer modtager ikke støtte via Gruppe 3 – så vidt vi indtil nu har kunnet konstatere.

Sent, men godt
Per Paludan Hansen, der er formand for DFS, er meget tilfreds med aftalen.
”Desværre tog det meget lang tid at få lavet denne aftale. Det betyder, at vi og andre organisationer og foreninger har mistet en hel del penge. I 2015 kompenserede regeringen delvist for tabet med en særbevilling, men det skete ikke i 2016, og det vil tilsyneladende heller ikke ske i 2017,” siger Per Paludan.