Tre seminarer om Åben Skole

Tre seminarer om Åben Skole

21. marts 2017


Tre seminarer i Odense, København og Horsens afholdes skal give inspiration og viden til samarbejde mellem skolen og kultur-, fritids- og erhvervslivet. Samarbejdet skal åbne skolen og undervisningen op for det omgivende samfund.

21. marts 2017

Alle interesserede er velkomne til de tre seminarer, som bliver tilrettelagt af Undervisningsministeriet og Kulturministeriet, herunder:

 • det lokale kultur- og erhvervsliv
 • idrætsforeninger
 • musik- og kulturskoler
 • ungdomsskoler
 • naturskoler
 • museer
 • andre lokale foreninger og aktører

Odense

Tid: 18.4 2017
Sted: Scandic Odense, Hvidkærvej 25, Odense
Yderligere oplysninger herunder detaljeret program og tilmelding

 

København

Tid: 19.4 2017
Sted: First Hotel København, Molestien 11, København SV
Yderligere oplysninger herunder detaljeret program og tilmelding


Horsens

Tid: 28.4 2017
Sted: Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, Horsens
Yderligere oplysninger herunder detaljeret program og tilmelding

Deltagelse i seminarerne er gratis.

Seminarene skal være med til at sikre national videndeling og inspirere og motivere kommuner, skoler og lokale aktører i hele landet til at igangsætte samarbejder på egen hånd og give redskaber og værktøjer til at håndtere de konkrete udfordringer som kan opstå for projekter vedrørende Åben Skole.

Programmets hovedpunkter

 • Oplæg v. EVA omhandlende de to cases og videns- og erfaringsopsamlingen   
 • Samtalesaloner om åben skole med afsæt i 6 forskellige tematikker  
 • Oplæg ved Nationalt netværk af skoletjenester(NNAS) om resultaterne af deres kortlægninger
 • Oplæg v. profiloplægsholder. Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier