Udsatte unge i de forberedende tilbud

4. juli 2017

Bliv klogere på, hvad der kan hjælpe udsatte unge i uddannelse eller beskæftigelse, når Tænketanken DEA afholder konference. Konference tager udgangspunkt i et analyseprojekt om de udsatte unge på de forberedende tilbud fra DEA.

4. juli 2017

På konferencen vil analyseprojektets centrale konklusioner, anbefalinger og indsigter blive præsenteret og debatteret blandt praktikere fra nogle af de institutioner og skoler i de forberedende tilbud, som gør det bedst i forhold til at løfte de udsatte unge videre.

Oplæg på konferencen

  • Almen Voksenundervisning (AVU) ved HF & VUC Frederikssund
  • Forberedende Voksenundervisning (FVU) ved VUC Vestsjælland Syd i Korsør
  • Produktionsskolerne ved Klemmenstrupgaard Produktionshøjskole i Køge
  • Ungdomsskolerne ved Ungdomscentret i Glostrup
DEA har også inviteret en række politikere og spørger dem, hvordan de forholder sig til den nye viden især med henblik på at lande en ny politisk aftale om de forberedende tilbud.

DEA’s analyseprojekt stiller bl.a. skarpt på:

  • Hvilke unge er i særlig risiko for at ende i restgruppen senere i livet, og hvor meget fylder denne gruppe på de forberedende tilbud?
  • Hvilke tilbud, og kombinationer heraf, får de unge videre til uddannelse eller beskæftigelse?
  • Hvor godt løfter de enkelte institutioner og skoler de unge til uddannelse eller beskæftigelse, og hvor store er forskellene mellem de forskellige tilbud?
  • Hvad ser ud til at virke ude på institutionerne og skolerne, og hvordan sikrer vi, at den gode praksis udbredes mest muligt?
Tid: 24. august 2017 fra kl. 9.30 til 11.30.
Sted: Kosmopol, Fiolstræde 44 i København.
Deltagelse gratis, men kræver tilmelding.
Relaterede nyheder