Udviklingsstøtte til sociale projekter

6. februar 2017


Den 17. februar er der ansøgningsfrist til knap 30 mio. kr., som Socialstyrelsen uddeler til projekter for mennesker med handicap, socialt udsatte samt integrationsprojekter.

6. februar 2017

Formålet med ansøgningspuljen er at skabe positive resultater for udsatte grupper ved at yde støtte til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde udført af frivillige organisationer, private aktører, ngo’er m.v.
Det er ansøgningspuljens mål, gennem støtte til konkrete projekter, at fastholde og styrke den rolle frivillige organisationer, ngo’er, private aktører mv. har i forhold til at udvikle og afprøve nye ideer til en bedre social og integrationsmæssig indsats.
Projekterne kan være målrettet mennesker med handicap, udsatte og sårbare ældre, udsatte børn og unge og socialt udsatte voksne og/eller målrettet integrationsfremmende initiativer.

Ansøgningsfrist:  17. februar kl. 12.00.

Hvem kan søge: Frivillige organisationer, private aktører, ngo’er mv.

Mere om puljen

 

Relaterede nyheder