Vedholdenhed hos voksne med svage basale færdigheder

26. april 2017

EVA inviterer til gratis gåhjemmøde om vedholdenhed hos voksne med svage basale færdigheder – med fokus på Forberedende Voksenundervisning. Få tips og tricks til, hvordan du som lærer kan styrke dine voksne deltageres vedholdenhed. mødet har fokus på Forberedende voksenundervisning (FVU).

26. april 2017

Mødet gennemføres både i København og i Vejle.

Gevinster og inspiration
Vedholdenhed er vigtig, også for voksne med svage basale færdigheder, som drømmer om at tage en uddannelse, få et nyt job eller kunne hjælpe deres børn med lektierne.
På dette gåhjemmøde bliver der fremlagt viden og konkrete redskaber til at arbejde med vedholdenhed i undervisningen? Hvilke gevinster er der ved at arbejde med vedholdenhed og hands-on-inspiration til din praksis.
Gåhjemmødet har fokus på Forberedende voksenundervisning (FVU), men alle, der underviser voksne med svage basale færdigheder, er velkomne.

Programmet

  • Derfor vedholdenhed! Det siger forskningen om vedholdenhed – og gode eksempler fra andre praktikere. Oplæg ved evalueringskonsulent Sia Hovmand Sørensen og specialkonsulent Christina Laugesen / EVA
  • Arbejdet med vedholdenhed og FVU’s faglige mål – sådan hænger de sammen. Oplæg ved Martin Hauerberg Olsen, adjunkt på UCC og underviser på FVU-læreruddannelsen (KUN KØBENHAVN)
  • Arbejdet med vedholdenhed og FVU’s faglige mål – sådan hænger de sammen. Oplæg ved Grete Dolmer, lektor på VIA og underviser på FVU-læreruddannelsen (KUN VEJLE)
  • Mine bedste erfaringer. Lærer Mette Faber fra VUC Lyngby fortæller om tiltag i hendes undervisning, der styrker deltagernes vedholdenhed.

København

Tid: 2. maj kl. 15-17 (dørene åbnes 14.30)

Sted: Danmarks Evalueringsinstitut, Østbanegade 55, 3., 2100 København Ø.

Vejle

Tid: 23. maj kl. 15-17 (dørene åbnes kl. 14.30)

Sted: AOF Vejle-Fredericia, Enghavevej 20, 2.sal, 7100 Vejle

Det er gratis at deltage, men din tilmelding er bindende. Pladserne fyldes op efter først til mølle-princippet, idet vi dog prioriterer, at flest mulige FVU-udbydere kan være repræsenteret.

Tilmelding

Send en mail til evalueringsmedarbejder Terese Jørgensen på tej@eva.dk. Husk at skrive dit navn og institution og om du deltager i København eller Vejle.