Vejen til ungdomsuddannelse går omkring dannelse og kompetenceudvikling

6. april 2017

Professor Noemi Katznelson, Cefu.


Med en høring på Christiansborg vil Ungdomsskoleforeningen belyse de udfordringer, der rammer nutidens unge. Det skal sætte perspektiv på det politiske arbejde med anbefalingerne fra ekspertgruppen for bedre vej til ungdomsuddannelse.

6. april 2017

”Bedre veje til en ungdomsuddannelse – Når vejen går omkring dannelse og kompetenceudvikling” er titlen på høringen. Med programmet vil Ungdomsskoleforeningen søge svar på disse spørgsmål:

 

Er det her forslag fra udvalget det svar, som udfordringerne for ungegruppen, kalder på?

  • Hvad betyder svaret for kommunernes ansvar og indsatser for unge i ungdomsskolens målgruppe (12-20 år)
  • Hvordan kan vi udtænke svar på de unges udfordringer, som rammer midt i 3-kanten mellem socialt ansvar, kulturel udvikling og læringsmæssig og uddannelsesmæssig oprustning i den moderne velfærdsstat?
  • Er der fortsat en plads til den almene dannelse – og mere konkret, til ungdomsskolernes fritidsundervisning og klubvirksomhed
Efter ekspertoplæggene slutter høringen med et politikerpanel.

Hovedpunkter i programmet

  • Professor Noemi Katznelson, CeFU – om ungegruppens udfordringer og muligheder. Herunder motivationens betydning for uddannelse – og skolernes evne til at skabe og fastholde motivation.
  • Professor Niels Egelund, DPU – om ekspertgruppens anbefalinger. Er det det kommunerne har brug for? Er det det de unge har brug for? Hvad betyder det for 10. klasse? Og har den en rolle i fremtidens uddannelsesbillede?
  • Forstander Klaus Majgaard, Askov Højskole – om dannelse. Er der brug for og plads til den almene dannelse i de unges overgang fra grundskole, via kompetenceudvikling til arbejdsliv?

Tid: Torsdag 27. april kl. 14.30-16.30 (Kom i god tid, da der kan være kø ved adgangskontrollen)

Sted: Fællessalen på Christiansborg

Tilmelding: Ung@ungdomsskoleforeningen.dk

Arrangører: Ungdomsskoleforeningen – i samarbejde med Landsforeningen af ungdomsskoleledere (LU)  og Landsforeningen af 10. klasseskoler

Relaterede nyheder