Verden savner værdier, ikke færdigheder

Verden savner værdier, ikke færdigheder

21. april 2017


Værdierne stod i centrum, da DFS torsdag den 20. april holdt årsmøde og repræsentantskabsmøde. I åbningstalen sagde den serbiske professor Katarina Popovic: ”Den moderne verden lider ikke, fordi vi mangler færdigheder, men fordi vi mangler værdier.”

21. april 2017

Mere end et års debat om folkeoplysningens værdier er fundamentet for den nye tre-årige DFS-strategi, ”Vi har brug for hinanden”, som blev vedtaget på repræsentantskabsmødet. Frihed er en af disse værdier, og det blev det gennemgående tema på den mere uformelle del af dagen: årsmødet.

I tale og sang

Ud over Katarina Popovics tale blev værdier og ikke mindst frihedsværdierne behandlet på mange forskellige måder:
- I formandens beretning lagde Per Paludan Hansen hovedvægten på medlemsorganisationernes fælles værdier
- Undervisningsminister Merete Riisager talte om frihed i uddannelserne
- Jakob Mchangama, direktør i tænketanken Justitia gav en historisk gennemgang af ytringsfriheden i Danmark frem til sidste års ændring af folkeoplysningsloven.
Endelig havde musikeren og komponisten Rasmus Skov Borring valgt en række fællessange om frihed, som han introducerede og akkompagnerede.

Mere end en metode

Den moderne verden lider ikke, fordi vi mangler færdigheder, men fordi vi mangler værdier. Sådan sluttede Katarina Popovic sin tale. Hun er generalsekretær i International Council for Adult Education og professor i voksenpædagogik ved Beograds Universitet.
Hun kastede et skarpt blik på de nye FN-definerede verdensmål og andre europæiske og globale aftaler – med vinklen: hvordan styrker de eller modarbejder frihed i folkeoplysning og voksenundervisning. Hun kritiserede mange af disse aftaler for at fokusere for meget på jobrelaterede færdigheder – og for lidt på værdier og på betydning af glæde ved læring. ”Voksenundervisning og folkeoplysning er ikke bare redskaber og metoder. Det har historisk også været et samfundsomformende projekt. Det skal vi holde fast i,” sagde hun.

Hvad de unge vil

Undervisningsminister Merete Riisager lagde ud med en klar værdimæssig markering om, at vi ikke skal tvinge eller presse de unge ind i bestemte uddannelser. ”De unge skal ikke uddanne sig for statens skyld, men for deres egen skyld, for at de kan tage ansvaret for deres egen tilværelse. Vi skal tage udgangspunkt, hvad de unge vil,” sagde hun.
Men da flere i forsamlingen spurgte ind til de aktuelle forhandlinger om forberedende tilbud til unge, som ikke kommer i gang med en almindelig ungdomsuddannelse, talte hun varmt for, at der skal etableres ét og kun ét undervisningstilbud – den nye forberedende uddannelse - for ikke at forvirre dem.

Ytringsfriheden i Danmarkshistorien
I en meget folkeoplysende tale lykkedes det Jacob Mchangama at knytte reformationens angreb på ytringsfriheden, Struense, Grundtvig, forfølgelsen af den tidligere arbejderbevægelse i Danmark, efterkrigstidens meget liberale holdning til ytringsfrihed sammen med de aktuelle ”imamlove”, primært ændringerne af folkeoplysningsloven.
Han pegede på modsætningen mellem Grundtvig, der i sin tids diskussioner insisterede på at skelne mellem ”tale” og ”handling” og stramningerne i folkeoplysningsloven, som pålægger kommunerne at fratage foreninger støtte, hvis de udbreder udemokratiske holdninger.
Mchangama mener, at den nye folkeoplysningslov er så uklar på, hvad der er udemokratisk, og hvilke personer der kan belaste en forening med sine udtalelser, at den måske er i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention.

Nyt bestyrelsesmedlem
På repræsentantskabsmødet blev Vibeke Sonntag Larsen blev nyvalgt til DFS’ bestyrelse. Hun er sekretariatsleder i Kulturhusene i Danmark, en af DFS’ medlemsorganisationer. I sit opstillingsgrundlag skriver Vibeke Sonntag:
”Vi er nye i DFS, og vi føler os meget hjemme i selskab med andre folkeoplysende organisationer. Vi er bundet sammen af et fælles værdisæt, som vi har stærkt brug for at få styrket. Jeg mener, at jo bedre man er til at stå sammen om de ting, man har til fælles, jo bedre vil man kunne håndtere de sager, der skiller.”
Repræsentantskabsmødet genvalgte Marlene Berth Nielsen, Fora, Randi Jensen, Daghøjskoleforeningen og Flemming Jørgensen, Coop. RETTELSE: I første version af artiklen havde vi givet et forkert navn på det bestyrelsesmedlem, som ikke genopstillede. Det var Søren Eigaard, Folkeuniversitetet, der ikke genopstillede. Formanden takkede Søren Eigaard for 20 års arbejde i bestyrelsen, herunder de sidste 10 som næstformand.
Mødet genvalgte også Per Paludan Hansen, LOF som formand.

Relaterede nyheder