Viden og fortællinger skaber forståelse

27. april 2017

Selvom det danske sprog stadig slår lidt knuder, fortæller Karma Ojjeh levende om Syrien og om de kulturforskelle, hun oplever som flygtning i Danmark. Målet er at skabe fælles forståelse.


Syriske Karma Ojjeh gør danskerne klogere på sit hjemland gennem sine foredrag. Det kommer bl.a. deltagerne hos FOF til gode, og det hjælper ungdomsskolelærere med elever fra Syrien.

27. april 2017

Karma Ojjeh iagttager det grønne vand i Kolding Å fra sin faste plads på trappe-terrassen, der vender ned mod den rolige å, som flyder gennem Kolding. Hun sidder altid ved det blå ryglæn, for blå er hendes yndlingsfarve.
Den 26 årige syriske kvinde har siddet her mange gange før. Første gang var i 2010, da hun deltog i en international camp på Designskolen i Kolding. Som studerende ved universitetet i Damaskus var hun nemlig med til at etablere et udvekslingsprogram med Designskolen i Kolding.
I dag er hun ikke udvekslingsstuderende, men flygtning, og hun har netop afsluttet dagens dansk-undervisning på sprogskolen, som ligger ved siden af åen.

Fakta
Karma Ojjeh, bachelor i kunst og design, 26 år, bor i Stepping, syd for Kolding.
Karma Ojjeh har holdt en række foredrag om Syriens kultur og historie:

Syriens historie og kultur, Rødding Højskole
• Undervisning i arabisk sprog og kultur, pædagog assistentuddannelsen, UC Syd
Syriens forbandelse, FOF i Kolding
• Foredrag for Koldings ungdomsskoles medarbejdere og andre fagfolk, der beskæftiger sig med syriske flygtninge.

I synger, vi danser
Karma Ojjeh afsluttede en masterclass på den koldingensiske designskole i 2015 og måtte opgive at vende hjem til Syrien på grund af krigen. Siden har hun været travlt optaget af at lære dansk og af at forstå den danske kultur, som på mange punkter adskiller sig fra den syriske.
”Jeg undrede mig over, at danskerne synger så meget. Der er sang til alle slags begivenheder, og da jeg var i praktik på Stepping Friskole, var der morgensang hver dag. Ingen kunne give mig et svar på, hvorfor der var så meget sang,” fortæller Karma Ojjeh.
Så hun begyndte at læse om den danske sangtradition, hvilket førte hende til Grundtvig, det anstrengte forhold til tyskerne og den danske kirke.
”Det var virkelig interessant at læse om, og jeg begyndte at synge med. Før jokede jeg med, at danskerne sang alt for meget. Men det gav mange fordele at kende til historien bag.
Det er det samme, når jeg selv holder foredrag. Jeg vil gerne give baggrundshistorien og fortælle om, hvorfor vi gør, som vi gør. Så har vi et grundlag at tale sammen på,” siger Karma Ojjeh og sammenligner den danske sangtradition med den syriske dans:
” I synger, og vi danser!”

Nye perspektiver
Karma Ojjeh vil gerne hjælpe danskere og syrere til bedre at forstå hinanden, og hun føler, hun har et ansvar for at videreformidle sit lands historie og bidrage med andre perspektiver end mediernes krigsberetninger.
”Mange danskere bliver overraskede, når jeg fortæller, at vi har en sekulær grundlov, og det starter tit en spændende debat. Jeg vil også gerne fortælle om, hvordan det er at flygte og skulle starte et nyt liv op i et nyt land,” fortæller Karma Ojjeh.
Hun nyder at holde foredrag om sit land, da det er en positiv måde at mindes sit hjemland på. Desuden oplever hun at kunne hjælpe danske fagfolk, som arbejder med syriske flygtninge. Det var f.eks. en stor øjenåbner for mange af de pædagogassistent-studerende at høre om, hvor forskellig den syriske døgnrytme er fra den danske. Det forklarede pludselig, hvorfor de syriske børn var sultne på andre tidspunkter end de danske børnehavebørn.

Vant til tavleundervisning
Lisa Jacobsen deltog i marts måned i Karma Ojjehs foredrag for fagfolk. Hun underviser selv i dansk som andetsprog på Kolding Ungdomsskole og har en del elever fra Syrien.
”Foredraget var meget udbytterigt og gav mig en større forståelse for det syriske dagligliv og for uddannelsessystemet. De unge syrere er f.eks. vant til tavleundervisning,” siger Lisa Jacobsen og fortæller, at mange af de øvrige fagfolk havde spørgsmål, som Karma Ojjeh kunne kaste lys over.

Fra Damaskus til Sønderjylland
Foruden foredrag og kurser arbejder Karma Ojjeh deltid som kunstassistent hos Billedskolen i Kolding og som tolk, og så går hun til danskundervisning.
Hun har netop fået godkendt sin bachelor-uddannelse fra universitet i Damaskus af de danske myndigheder og planlægger at læse videre, når hun har bestået de fornødne danskprøver.
Selvom Karma Ojjehs familie er bosat i Jordan, ligger hendes fremtid i Kolding. Hun kan ikke få opholdstilladelse i Jordan, og hun er blevet nært knyttet til den familie, hun bor til fremleje hos.
Hendes danske kæreste og hans familie bor også i Kolding-egnen. Han har allerede lært sig lidt arabisk, for Karma Ojjeh underviser naturligvis også ham.