Vidensbibliotek og netværk på én platform

30. november 2017


EPALE tilbyder dig et åbent, interaktivt læringsrum med et omfattende vidensbibliotek og en nyhedsoversigt inden for voksenundervisning og voksenuddannelse, både i Danmark og Europa. Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterer til seminar om webplatformen.

30. november 2017

Styrelsen inviterer alle, som arbejder med voksenuddannelse, voksenundervisning og folkeoplysning til praktisk seminar, hvor du kan lære at bruge EPALE, Electronic Platform for Adult Learning in Europe,  i dit arbejde.

Tid: 5. december 2017, 09.30 – 12.
Sted: Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Bredgade 40, 1260 København K
Deltagelse er gratis.

Mere om seminaret, herunder program og tilmeldingsformular

Hvad er EPALE?
EPALE tilbyder dig et åbent, interaktivt læringsrum, hvor du kan hente ny viden og styrke din faglighed, bl.a. ved hjælp af det omfattende vidensbibliotek og en nyhedsoversigt, som holder dig opdateret på hvad, der rører sig inden for voksenundervisning og voksenuddannelse, både i Danmark og Europa. EPALE har mere end 30.000 registrerede brugere, som beskæftiger sig professionelt med voksenundervisning og voksenuddannelse.
EPALE er en internetplatform baseret på gratis og åbent medlemskab for dig, som beskæftiger sig professionelt med voksenundervisning og læringsaktiviteter for voksne.
EPALE er målrettet undervisere, uddannelsesudbydere af almen og erhvervsrettet voksenundervisning, folkeoplysende foreninger og frivillighedsorganisationer - men også beslutningstagere, forskere, virksomheder, fagorganisationer og andre aktører som beskæftiger sig med læringsaktiviteter for voksne.
Formålet med EPALE er at fremme voksenlæring, voksenuddannelse, voksenundervisning og folkeoplysning i Europa gennem faglig vidensudveksling og netværksdannelse.

Relaterede nyheder