400.000 årlige deltagere i folkeoplysende sundhedsaktiviteter

18. april 2018


Folkeoplysning skaber sundhed og trivsel. Tusindvis af kurser og aktiviteter handler om sundhed. Derudover styrker det sundhed og trivsel at deltage folkeoplysningens fællesskaber.

18. april 2018

Sundhed og trivsel er tema for DFS’ årsmøde torsdag den 19. april. På årsmødet præsenterer vi nye tal for folkeoplysningens sundhedsaktiviteter. De bygger på en grundig rundspørge blandt medlemsorganisationerne.
De centrale tal er:

  • 250.000 deltagere hvert år i sundhedsrelaterede kurser i aftenskolerne
  • 20.000 aftenskolekurser i sundhedsrelaterede fag
  • 120.000 deltagere i sundhedstilbud i de folkeoplysende foreninger: Her er bl.a. fokus på ensomhed, fællesskab, kost, motion, livsvaner og støtte til udsatte målgrupper.
  • 350 folkeoplysende skoler har fag og kurser med særligt fokus på sundhedsfremme
  • 80 folkeoplysende skoler har specialiseret sig i udsatte målgrupper, f.eks. elever, der lider af overvært kroniske sygdomme, har psykiske diagnoser, misbrugsproblemer eller et handicap.

Sundt at deltage i folkeoplysning
Men det er ikke kun de sundhedsrelaterede aktiviteter, som gavner deltagernes velbefindende Forskning viser, at deltagelse i folkeoplysende aktiviteter i sig selv virker sundhedsfremmende. Det skyldes, at deltagelse i voksenlæring, frivilligt arbejde og meningsfulde fællesskaber styrker sundhed og trivsel.

Sundhed, trivsel og folkeoplysning - en erfaringsopsamling

På årsmødet præsenterer udviklingskonsulent Celia Skaarup, DFS, og en 19 siders rapport, der opsamler den samlede viden om, hvor og hvordan folkeoplysning kan bidrage til sundhedsfremme. Opsamlingen refererer til resultater og begreber fra nyere forskning og evalueringsrapporter, der dokumenterer i hvilke henseender folkeoplysning arbejder med og styrker sundhed og trivsel på forskellige måder.

Læs hele rapporten

Rapporten er udarbejdet med hjælp fra DFS’ sundhedsnetværk

Mere om sundhedsnetværket