De københavnske daghøjskoler er reddet

De københavnske daghøjskoler er reddet

8. oktober 2018


Daghøjskolerne i København var truet på livet af budgetforliget på Københavns Rådhus. Et andet flertal af partier har nu lavet en feberredning.

8. oktober 2018

10 ud af 23 mio. kr. mistede daghøjskolerne i København i det forlig, som Borgerrepræsentationen minus Alternativet og Enhedslisten indgik for nylig.
Nu har et andet flertal, bestående af Socialdemokratiet, SF, Alternativet og Enhedslisten bevilliget et lån af egen kasse, som sikrer daghøjskolerne et år frem i tiden.