Digitalisering af voksenlæring

8. november 2018


Hvordan bliver voksensektorens uddannelsessteder klar til digitalisering? Hvilke målgrupper i voksensektoren har glæde af digitaliseringen? EPALE-konference ser på emnet fra både institutions- og brugervinklen.

8. november 2018

Digitalisering er et vilkår. Også i undervisningsverdenen, hvor mere og mere undervisning foregår igennem et digitalt medie, og flere og flere elever undervises på distancen. Digitaliseringen af undervisningen bringer store ændringer til sektoren, og udviklingen går hurtigt.
Det er emnet for en konference, som arrangeres af Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterer i samarbejde med EU-Kommissionen og den Elektroniske Platform for Voksenlæring i Europa (EPALE). Konferencen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med voksenuddannelse, voksenundervisning og læring for voksne – formel, uformel som ikke-formel læring – herunder udbydere af almen voksenundervisning, undervisere, uddannelsesledere, folkeoplysende foreninger, frivillighedsorganisationer, sprogcentre, AMU, VEU, forskere og embedsmænd.
Konferencen vil diskutere disse spørgsmål:
  • Hvordan bliver voksensektorens uddannelsessteder klar til digitalisering?  Hvilke kompetencer behøver underviserne?
  • Hvordan påvirkes didaktikken?
  • Hvilke målgrupper i voksensektoren har glæde af digitaliseringen, og hvilke vil opleve udfordringer?
  • Hvordan sikres de personlige og sociale kompetencer i det digitale klasseværelse?

Praktisk

Tid: 27. november 2018 fra kl. 09:00 til 16:00 
Sted: Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København
Pris: Det er gratis at deltage.
Tilmeldingsfrist: 13. november 2018 kl. 15.00

Mere om konferencen, herunder detaljeret program og tilmelding