Embedsmænd modarbejder FGU-reformen

Embedsmænd modarbejder FGU-reformen

21. februar 2018

STAR går stik imod den politiske aftale om FGU, mener Gert Møller.


”Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører sin helt egen uddannelsespolitik, der går stik imod intentionerne i den politiske aftale om det forberedende område.” Det skriver Gert Møller i et debatindlæg i Altinget.

21. februar 2018

”Vi er i fuld gang med at reformere det forberedende område. Efter et års arbejde i ekspertudvalget for bedre veje til ungdomsuddannelse og efter mange og lange forhandlinger kom ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” på plads i oktober sidste år – med efterfølgende tilslutning fra alle partier i Folketinget.
Derfor må det undre, at STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet) fører sin helt egen uddannelsespolitik.”

En anden prioritering
Gert Møller var medlem af den ekspertgruppe, som leverede oplægget til de politiske forhandlinger, der førte til et politisk forlig mellem alle Folketingets partier om en ny Forberedende Grunduddannelse. Han er meget er meget kritisk over for det materiale, som STAR netop har udsendt:
”Desværre sender STAR, der styrer landets jobcentre, med materialet 'Den gode ungeindsats – brobygning og FGU: Brobygning som ”sluse”' et helt andet signal.
Ifølge ’Brobygning som sluse’ skal brobygning være det første tilbud til alle unge ledige. STAR har nemlig sin helt egen prioritering: Først brobygning, så virksomhedspraktik og herefter øvrige kommunale projekter. Og så til allersidst i tilbudsviften: FGU.
Hermed indfører STAR altså sine egne for-forløb til FGU.”

Stik imod reformen
Ifølge Gert Møller går STAR dermed ”…stik imod den politiske aftale og hensigten med reformen om at gå fra et komplekst til et langt mere enkelt system. Om at gøre op med kassetænkning, nedbryde siloer og skabe et forenklet system af forberedende tilbud, der hænger bedre sammen og styrkes i sit indhold.”

Læs hele Gert Møllers debatindlæg på Altinget

I disse uger er udkast til fire lovforslag i forlængelse af FGU-forliget til høring hos relevante organisationer.
Læs om regeringens udkast til lovforslag om FGU

Sidste: Beskæftigelsesministeren: Det er en fejl

Allerede dagen efter, at Gert Møller kritiserede styrelsen, kaldte beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i en mail til Altinget det for en "fejl", at der på STAR's hjemmeside står, at brobygning er "førstevalg" for de unge.
"Styrelsen fjerner nu den pågældende tekst fra sin hjemmeside, og Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet skal sammen stå for at udarbejde en vejledning til gavn for dem, der har ansvaret for at føre aftalen ud i livet - og ikke mindst de unge selv," skriver ministeren.