Endnu en chance for puljepenge

4. oktober 2018


Slots- og Kulturstyrelsen har netop åbnet for ansøgninger til en folkeoplysningspulje på 2 mio. kr. Folkeoplysende foreninger kan søge tilskud til inddragelse af nye brugergrupper og til nye måder at tænke folkeoplysning på.

4. oktober 2018

Puljen har til formål at støtte mindre folkeoplysende projekter inden for følgende indsatsområder:

Inddragelse af nye brugergrupper i foreningslivet
Indsatsområdet er rettet mod projekter, der har fokus på at inddrage nye brugergrupper fx socialt udsatte børn og unge, flygtninge, handicappede eller andre for hvem deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning eller det frivillige foreningsliv er uvant.

Nye måder at tænke folkeoplysning på
Projekter, hvor rammerne for aktiviteter og inddragelse af deltagerne adskiller sig fra de mere traditionelle fx undervisnings- og debatskabende aktiviteter. Det kan fx være i form af fleksible tilrettelæggelsesformer og nye partnerskaber. Formålet er at fremme nytænkning inden for de folkeoplysende tilbud, herunder inden for voksenundervisningen.
Folkeoplysende foreninger, organisationer og privatpersoner kan søge puljen. Der kan søges om tilskud på mellem 15.000-200.000 kr. til mindre projekter. Ansøgningsfristen er mandag den 5. november 2018 kl. 23:59.

Mere om puljen herunder ansøgningsskema

Bemærk: I modsætning til de to folkeoplysningspuljer, vi tidligere har annonceret for, administreres denne pulje af Slots- og Kulturstyrelsen, ikke af DFS.

Relaterede nyheder