Fællesskabs­klippekort skal hjælpe ældre ud af ensomhed

Fællesskabs­klippekort skal hjælpe ældre ud af ensomhed

27. februar 2018

Foto: norden.org


Ældre har brug for hjælp til at deltage i sociale aktiviteter i civilsamfundet. Sundhedsstyrelsen stiller økonomi til rådighed for kommunerne. ”Det er en virkelig god ide, som folkeoplysende skoler og foreninger kan gå i dialog med deres kommune om,” siger Helle H. Bjerregård, DFS.

27. februar 2018

Ældre hjemmehjælpsmodtagere er i forhøjet risiko for at opleve ensomhed. Derfor kan kommuner nu søge midler til at give denne gruppe af ældre et såkaldt fællesskabsklippekort, som skal hjælpe dem med at komme ud og deltage i sociale aktiviteter i civilsamfundet. Det er Sundhedsstyrelsen, der stiller puljemidler til rådighed for kommunerne.

Hjælp til at komme afsted
”Undersøgelser viser, at hjemmehjælpsmodtagere, der er ensomme, kan opleve en række barrierer i forhold til at komme afsted og deltage i sociale aktiviteter. Nogle borgere kan fx have behov for at blive hentet hjemme – både for at komme afsted, men også for at opleve den tryghed, der kan være forbundet med at blive ledsaget og evt. blive hjulpet med at føle sig velkommen og inkluderet i fællesskabet.  En barriere kan også være et plejebehov, der kræver professionel hjælp under en aktivitet”, siger Stine Schou Mikkelsen, projektleder i Sundhedsstyrelsen
Med fællesskabsklippekortet kan medarbejdere i hjemmeplejen give de ældre hjemmehjælpsmodtagere, udvidet vejledning om kommunale eller frivillige tilbud og aktiviteter. Klippekortet kan også bruges til, at medarbejdere i hjemmeplejen ledsager borgerne til kommunale aktiviteter eller tilbud i frivillige foreninger.

Puljen til fælleskabsklippekort er en del af satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021. Der er afsat i alt 28,3 mio. kr.

Ansøgningsfristen er den 25. april 2018 kl. 12.00.

Information om puljen

Kontakt din kommune
”Det er en rigtig god ide. Aftenskolerne har masser af tilbud til de ældre. Det kan både være aktiviteter, der er målrettet aldersgruppen, og almindelige kurser og foredrag, hvor ældre kan være aktive sammen med yngre mennesker. Det samme gælder mange af de folkeoplysende foreninger,” siger Helle H. Bjerregård, som er chefkonsulent i DFS.
Hun tilføjer:
”Det er måske ikke alle kommuner, der får øje på Sundhedsstyrelsens nye tilbud. Derfor vil jeg opfordre lokale folkeoplysende skoler og foreninger til at opfordre deres kommune til at søge. Samtidig kan de benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, hvad de selv har at byde ind med, så de er sikre på, at hjemmeplejens medarbejdere præsenterer det som en af mulighederne for de ældre.”