Finanslov fjerner støtte til integration på efterskoler

Finanslov fjerner støtte til integration på efterskoler

31. august 2018


Slut med millionstøtte, som har forbedret unge indvandreres sproglige, sociale og faglige færdigheder. ”Uforståeligt, når mange politiske partier ønsker, at vi påtager os en integrationsopgave,” mener Efterskoleforeningen.

31. august 2018

Tilskuddet til flygtninge og indvandrere på efterskole har eksisteret siden 2003. Støtten bruges til sprogundervisning, psykologisk hjælp, mentorstøtte og i nogle tilfælde nedsættelse af deltagerbetalingen.
”Her har vi en indsats over 10 måneder, som er forankret i et normalt skolemiljø. Det giver langsigtede virkninger. Det er uforståeligt, at regeringen vil spare her, for det forringer efterskolernes mulighed for at varetage den integrationsopgave, som mange politiske partier ønsker, at vi skal tage,” siger Maren Ottar Hansen, der er konsulent i Efterskoleforeningen til dagbladet Information i dag.
Hun henviser til en rapport fra maj i år, der viser, at ikke-vestlige indvandrere, der har gået på efterskole, opnår markant større sproglige, sociale og faglige færdigheder under et efterskoleophold.
Maren Ottar Hansen understreger, at efterskolerne ikke ”malker koen”. Hun forklarer, at de seneste tal fra skoleåret 2016/2017 viser, at der var 591 flygtninge og indvandrere på efterskole, men at der kun blev udbetalt særligt tilskud til de 352, fordi de ikke havde behov for ekstra støtte.

Produktionsskoler
Produktionsskolerne er i en overgangsfase, hvor de skal nedlægges og indgå i den kommende Forberedende Grunduddannelse (FGU). Det giver særlige opgaver at forberede denne overgang, og Produktionsskoleforeningen ønsker derfor at blive fritaget for to procents omprioriteringsbidraget i de to år, der går, indtil de ikke længere eksisterer.
Produktionsskoleforeningen opfordrer også regeringen og partierne til at sætte penge til de gratis måltider, som den nye lov pålægger FGU-institutionerne at tilbyde eleverne. Foreningen vurderer udgiften i 2019 vil være på 35 mio. kr.

Anden folkeoplysning
De landsdækkende oplysningsforbund og Dansk Folkeoplysnings Samråd modtager også økonomisk støtte via Finansloven. I forslaget for 2019 er støtten uændret, men pristalsreguleret.
Højskolerne har fået tilført ekstra midler, blandt andet til fejring af jubilæum og til kulturfremme.