Giver det mening at tale om sundhed?

24. april 2018

Der lyttes til debatten!


”Sundhed er et invasivt ord. Det trænger ind alle steder. Men sundhed motiverer ikke mennesker til at blive aktive,” sagde Søren Møller fra DGI på DFS’ årsmøde. Ikke alle var enige.

24. april 2018

Selve præmissen for DFS’ Årsmøde med titlen ”Sundhed og trivsel” blev anfægtet af en af gæsterne, formanden for DGI:
”Sundhed er et invasivt ord. Det trænger ind alle steder, og det er ikke altid sundt. Vi gider ikke motiveres af sundhed. Det er ikke den højeste lykke. Vi er sunde for at få et godt liv. Derfor handler det ikke om sundhedsoplysning, men som sundhedsoplevelse,” sagde Søren Møller.
85 delegerede og gæster deltog i årsmødet, som fandt sted den 19. april i København, og det blev indledt med et oplæg af udviklingskonsulent Celia Skaarup, som præsenterede sin netop færdiggjorte rapport ”Sundhed, trivsel og folkeoplysning”. Hendes to hovedpointer var:

  • Al folkeoplysning er sund, fordi mennesker får det bedre af at deltage i læring og meningsfulde fællesskaber
  • Der er 400.000 deltagere i folkeoplysningens sundhedsaktiviteter hvert år
Ingen løftede pegefingre
Ikke alle godtog uden videre Søren Møllers kritik af sundhedsoplysende aktiviteter.
”Jeg kan også godt blive træt af at skulle høre om sundhed og trivsel alle vegner. Men denne her forsamling er i virkeligheden det eneste sted, hvor det giver mening at tale om oplysning og sundhed. I folkeoplysningen kan vi styrke folkesundheden uden at pege fingre af folk. Og her mødes folk ikke, fordi de har helbredsproblemer. Hos er man samlet, uanset om man bruger pacemaker eller ej,” sagde Jeppe Søe, der er medlem af Efterskoleforeningens bestyrelse.

En bivirkning
”Oftest melder folk sig af andre grunde. Folk kommer ind af døren for at opnå én ting, men kommer ud af døren med noget andet. Sundhedsfremme er en bivirkning,” sagde Randi Jensen, som er sekretariatsleder i Daghøjskoleforeningen.

I integrerer
Sif Holst, næstformand i Danske Handicaporganisationer, sagde:
”I laver en hel del folkeoplysning, der gavner handicappede. I integrerer mange forskellige grupper, uden at I ved det. Når I taler om at gøre mennesker i stand til at tage ansvar for eget liv og deltage i samfundslivet, er det sød musik i mine ører.
Jeg ved, at I gør meget for at fjerne praktiske forhindringer. Men I skal også signalere og kommunikere denne åbenhed tydeligt. Det betyder meget for de handicappede.”

Nye samarbejdsformer
”Trivsel skabes i mødet mellem mennesker, og det er det folkeoplysende et godt eksempel på. Vi vil gerne afprøve nye samarbejdsformer, men det er ikke kommunen, der kan opfinde dem. Det skal de, vi skal samarbejde med. Kom ud af busken,” lød det fra borgmester Henrik Hvidesten, Ringsted kommune.

Meningsfuldt
Rasmus Nørlem, der er sekretariatsleder i oplysningsforbundet DEO, sagde:
”Vi skal ikke lave det, fordi det er sjovt, nyttigt og dokumenterbart, men fordi det er vigtigt og meningsfuldt,” og han opfordrede borgmesteren fra Ringsted til at give slip på kontrollen og pengene:
”I stedet for at ansætte personale til sundhedsfremmende oplysning skal I forære pengene til det frie foreningsliv, lade dem gøre det, de er gode til, og stille bibliotekets kommunikationsmedarbejder til rådighed for dem.”Mere om rapporten ”Sundhed, trivsel og folkeoplysning”
Bestyrelsen efter repræsentantskabsmødet, fra venstre:Ole Buch Rahbek, FFD; Flemming Jørgensen, Coop; Henrik Christensen, DOF; Vibeke Sonntag Larsen, Kulturhusene; Joachim Juel Vædele, Grundtvigsk Forum; Per Paludan Hansen, LOF;
Marlene Berth Nielsen, Fora; Randi Jensen, Daghøjskoleforeningen, John Meinert Jacobsen, AOF, Ejnar Bo Pedersen, Ungdomsskoleforeningen.

Repræsentantskabsmødet
Årsmødet afsluttedes med det formelle repræsentantskabsmøde. Beretningen og regnskabet blev godkendt.
Fem bestyrelsesmedlemmer var på valg. Henrik Christensen, DOF, John Meinert Jacobsen, AOF-Danmark, og Ejnar Bo Pedersen, Ungdomsskoleforeningen blev genvalgt.
Troels Borring, Efterskoleforeningen, og Anders Hind, DATS, genopstillede ikke. I stedet blev nyvalgt Ole Buch Rabæk, Folkehøjskolernes Forening i Danmark, og Joachim Juel Vædele, Grundtvigsk Forum.

Læs beretningen og andet om repræsentantskabsmødet.