Hvad blev der af plusset i Erasmus+

20. juni 2018

EAEA's generalsekretær, Gina Ebner, har udsendt en bekymret udtalelse om EU's forslag til budget for uddannelserne.


Skal EU’s uddannelsesprogram fremover fokusere på højere uddannelser? Bliver der lukket for den brede voksenuddannelse og folkeoplysning? Det frygter den europæiske organisation European Association for the Education of Adults (EAEA).

20. juni 2018

Den store process, der skal fastlægge EU’s budget for de næste fem år, er i gang. For nylig har EU-Kommissionen præsenteret det første budgetforslag. Forslaget vækker bekymring EAEA.

Hvad er EAEA?

EAEA er den ikke-formelle voksenundervisnings (folkeoplysnings) talerør i Europa. EAEA er en NGO med 142 medlemmer i 44 lande i de geografiske Europa. EAEA har hovedkvarter i Bruxelles og arbejder især for områdets interesserer over for EU-institutionerne Derudover faciliterer EAEA samarbejdsprojekter mellem medlemsorganisationer og andre.
DFS er medlem af EAEA.
DFS' formand, Per Paludan Hansen, er præsident for EAEA.

Læs hele EAEA’s udtalelse (engelsk)

Mere end studenter
Indtil for nogle år siden eksisterede der side om side en række støtteprogrammer, herunder Grundtvig-programmet for voksenuddannelserne og Erasmus, hvor pengene gik til at støtte studieophold i andre EU-lande. Da alle uddannelses-programmerne blev slået sammen, fik de fællesbetegnelsen Erasmus+. I forbindelse med budgetforslaget er plusset forsvundet.
“Vi mener, at navneændringen fra Erasmus+ tilbage til Erasmus kan sende det signal til interessenterne, at programmet vil vende tilbage til sit fokus på studentermobilitet inden for de højere uddannelse. Men Erasmus+ står for livslang læring, og alle uddannelsessektorer og aktiviteter er inkluderet i dette koncept,” står der i en udtalelse fra EAEA.

Snæver målgruppe
EAEA vender sig også imod den foreslåede ændring af prioriteringerne inden for voksenuddannelse: ”I det nye program skal fokus udelukkende være på borgere med få kvalifikationer som hovedmålgruppen. Det står i modsætning til den holistiske tilgang til voksenuddannelse og livslang læring, som søger at styrke social inklusion og aktivt medborgerskab for alle voksne borgere,” skriver EAEA.

For lille andel
I forhold til de konkrete bevillinger i forslaget har EAEA både positive og negative kommentarer. Den gode nyhed er, at der fremover afsættes dobbelt så meget til Erasmus som hidtil. Men Kommissionen har ikke fulgt EAEA’s anbefalinger til fordelingen af midlerne mellem de forskellige uddannelsessektorer:
”Mindre end 4 % af Erasmus-budgettet er afsat til voksenuddannelser, selv om voksenuddannelsernes potentielle målgruppe er markant større end noget andet uddannelsesområde. 55 % af EU samlede befolkning er mellem 25 og 65 år, og næsten 85 % er mellem 15 og 65 år.”
EAEA’s konklusion er derfor: ”Et fremtidigt Erasmus+ program, som vil skabe resultater inden for alle uddannelsessektorer, inklusiv voksenuddannelserne, må fastholde plusset i Erasmus+ og afsætte en højere andel af budgettet til voksenuddannelse.”

Relaterede nyheder