Kan man måle kulturens værdi?

15. november 2018


Kunst og kultur har stor værdi for samfundet. Men hvad er det for nogle værdier, vi taler om, når vi taler om kulturens værdier? Og kan vi måle dem?

15. november 2018

Mange i folkeoplysningen vil genkende disse spørgsmål, fordi folkeoplysningen er en del af kulturen, og fordi folkeoplysere ofte bliver afkrævet dokumentation for værdien af deres arbejde.
Professor Trine Bille holder oplæg om disse spørgsmål på CBS på Frederiksberg. Trine Bille forsker i kulturøkonomi. Her vil hun komme med forskellige eksempler og diskutere forskellige forskningsmetoder og resultater baseret på den nyeste internationale forskning i kulturøkonomi.

Tid: 29. november, kl. 16-18
Sted: CBS - Lokale SP210, Solbjerg Plads 3,  Frederiksberg,
Arrangementet er en del af FRB Talks – organiseret af Frederiksberg Science City

Tilmelding

Kultur som god forretning
Århus var Europæisk Kulturby i 2017. Her viste en rapport fra et konsulentfirma, at det var en god forretning for Århus Kommune. Men giver det mening at vurdere kulturen værdi på denne måde i form af arbejdspladser?
Vores museer repræsenterer vores kulturarv og modtager en betydelig offentlig støtte. Hvordan kan vi betragte disse værdier økonomisk set? Er folk, der aldrig brugere museerne villige til at betale for at de findes, og hvad motiverer denne betalingsvillighed? Det er nogle af de spørgsmål, som Trine Bille vil tage op.

Trine Bille
Trine Bille er professor (mso) på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS. Hun har en PhD grad i økonomi fra Københavns Universitet. Trine Bille har igennem mange år forsket i kulturøkonomi, og hun er valgt som den kommende præsident for ”The Association for Cultural Economics International”. Hun har netop udviklet en ny kandidatuddannelse ”Strategic Design and Entrepreneurship” i samarbejde med KADK, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Relaterede nyheder