Kompetencer for livet

Kompetencer for livet

7. marts 2018

På daghøjskolen Fokus' program er kurset "Fitness - En Sund Krop". Det er en del af skolens holistiske blik på sundhed, hvor de både arbejder med fysisk og mental sundhed og trivsel, og samtidig underviser i sund og grøn kost.


Kompetencer bliver ofte forbundet med arbejdsmarkedet. Et europæisk projekt taler i stedet om livskompetencer, der er brugbare i alle dele af livet.

7. marts 2018

Livskompetencer gør voksne mennesker i stand til at håndtere de udfordringer, som de står overfor i en moderne verden. Det kan være at tage sig af sin egen fysiske og mentale sundhed, at bidrage aktivt til sin egen trivsel, at håndtere økonomiske spørgsmål og digitale færdigheder. Men det er også de kompetencer, som borgerne har brug for, hvis de skal klare sig på arbejdsmarkedet.
Det kan man læse om i en rapport fra projektet ”Life Skills for Europe”, som er et europæisk projekt. DFS er projektpartner.

Life Skills projektets definition af livskompetencer 

”Livskompetencer består af forskellige typer af kompetencer, der er brugbare i livet generelt og på et arbejdsmarked. De er knyttet til en specifik social, kulturel og miljømæssig sammenhæng. De forskellige typer af kompetencer fungerer som et beredskab for et individs håndtering af krav og udfordringer i forskellige livssituationer.”

Projektet har netop færdiggjort rapporten, som indeholder en mindre undersøgelse af begrebet i partnerlandene, et litteratur-review på feltet og en samling af eksempler på gode praksisser og redskaber, som underbygger udviklingen af livskompetencer.

Otte kompetencetyper
Projektet har udvalgt otte kompetencetyper, som udgør livskompetencer:
• digitale kompetencer
• demokratiske kompetencer
• personlige og sociale kompetencer
• økonomiske kompetencer
• matematiske kompetencer
• læse-og skrive-kompetencer
• sundheds-kompetencer
• bæredygtigheds-kompetencer
Livskompetencer anskues i projektet som byggesten til bl.a. empowerment, livsmestring og aktivt medborgerskab og bidrager til at mennesker kan leve et værdigt og uafhængigt liv.

Folkeoplysningsrelevant begreb
”Perspektivet omkring livskompetencer rammer på mange måder ind i det arbejde, der allerede foregår rundt omkring i de folkeoplysende aktiviteter, og projektet har givet os inspiration til at arbejde videre med begrebet i en dansk kontekst” fortæller Trine Bendix, sekretariatsleder i DFS.
Projektets næste opgave består i at udvikle en fleksibel undervisningsramme for, hvordan man mere konkret kan arbejde med at udvikle kompetencer inden for de otte kompetencetyper. Rammen skitserer bl.a. nogle pædagogiske principper for hvordan undervisningen tilrettelæggelse så den understøtter udvikling af livskompetencer.

Mere om projektet


Yderligere oplysninger: udviklingskonsulent Stine Hohwü-Christensen, 33 26 03 76, shc@dfs.dk