Kompetencer til at forandre og forbedre

30. oktober 2018

Det kunne have været konference-deltagernes begejstring for Per Paludan Hansens velkomstord, men det er det ikke. Det er deltagernes morgenopvarmning under ledelse af karakterdanser Mette Bødtcher fra Det Kongelige Teater.


”Livskompetencer er handling baseret på kritisk tænkning, hvor man bruger sin viden og færdigheder til at forandre og forbedre sit eget liv, familiens og det omgivende samfund.” Sådan indledte DFS’ formand den årlige medlemskonference.

30. oktober 2018

Livskompetenceblomsten

I sin velkomst præsenterede DFS’ formand Per Paludan Hansen livskompetencer som fællesbetegnelsen for det folkeoplysende, som skoler og foreninger leverer.

Kulturelle kompetencer

Som tidligere direktør for kulturområdet i Danmarks Radio, tidligere direktør for Det Kongelige Teater og nytiltrådt direktør for Gyldendal havde Morten Hesseldahl en solid kulturel ballast med, da han holdt konferencens første oplæg.
”Historien om Danmark er en kulturel fortælling, men kultur spiller ikke længere en rolle for politikerne. ” Som illustration af denne udvikling henviste Morten Hesseldahl til en TV-udsendelse fra Anker Jørgensens hjem med fyldte bogreoler og kunst på væggene og fortsatte: ”Da Lars Løkke for nylig blev interviewet i sin stue, stod han foran en chokolade-fontæne.”
Hesseldahls udgangsreplik havde nærmest slogan-form:
”Kulturen og folkeoplysningen får os til at udvikle den allerbedste udgave af os selv.”

Sociale kompetencer

”Jeg kan bestemt ikke kende psykologiens begreb ”robusthed”, når jeg ser, hvordan det ofte bliver brugt i jobannoncer.” Socialpsykolog Kristian Østergaard Melby fra Wattar-gruppen, Kognitivt Psykologcenter var helt bevidst om risikoen for skepsis blandt publikum, da han holdt oplæg om robusthed og sociale relationer.
Blandt fem faktorer, der styrker indvidets robusthed, lagde han stor vægt på sociale relationer, og Kristian Østergaard Melby kunne nemt blive enige med forsamlingen om, at her kan folkeoplysningen spille en vigtig rolle.

Demokratiske kompetencer

Projektleder Marlene Borst Hansen fortalte om de frie skoleformers forsøg på at udvikle en debatform, der ikke er en kamp om at vinde.
Bagefter styrede Thomas Skovbo, der er viceskoleleder på Den Fri Hestehaveskole,  Berlingskes chefredaktør Tom Jensen og filosof Anders Fogh Jensen gennem en frirumsdebat om længere arbejdstid eller kortere arbejdstid
Efter frirumsmodellen trak de først fronterne op, så deres uenigheder stod klart og tydeligt. Derefter byttede de stol, og hver for sig fortalte de, hvilke af den andens argumenter de fandt overbevisende, og på hvilke områder de selv kunne komme i tvivl om eget standpunkt.
Endelig diskuterede de fælles løsninger med publikum.

Digitale kompetencer

Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening, brugte blandt andet eksempler fra USA, da han talte om behovet for digitale kompetencer
”Der var ikke gået et halvt døgn, efter at pressen var begyndt at skrive om rørbomberne, der bliver sendt til Demokratiske politikere i USA, før jeg så de første opslag på facebook om, at det var Demokraterne selv, der sendte bomberne for at få opmærksomhed og medlidenhed – med ”dokumentation” selvfølgelig.” 
Michel Steen Hansen præsenterede Dansk IT’s definition af digitale kompetencer.

  • Brugerkompetencer
  • Skaberkompetencer
  • Refleksive kompetencer

Bæredygtighedskompetencer

”DR sender hver uge udsendelser om løver og hyæner og andre dyr på fjerne savannaer. Men aldrig en udsendelse om vårfluelarven, som man kan finde lige herude i Hareskoven. Den har den mest fantastiske teknik til at bygge sin egen puppe,” fortalte kokken og naturforkæmperen Nikolaj Kirk i et meget engageret oplæg.
”Vi kender ikke vores egen natur, og så glemmer vi den, og så passer vi ikke på den.”
Han kom omkring landbrugets udpining af jorden, færdigmad, der fremmedgør os fra råvarerne og madlavning, og som skaber store mængder plasticaffald – og meget, meget andet.
”Vi skal genskabe vores evne til at bruge vores sanser, fornemme lydene og duftene,” sagde han

Relaterede nyheder