Konferencer: Integration og ordblindhed

10. april 2018

Der er nu sat dato på to konferencer, der finder sted efter sommerferien: Ord18 om ordblindhed og SIRI’s og KL’s integrationstræf.

10. april 2018

Integrationstræf 18

Kommunernes Landsforening afholder sammen med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) integrationstræf den 17. september på Hotel Nyborg Strand. Træffet kommer til at fokusere på, hvordan flygtninge og indvandrere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, får fodfæste og fastholdes på arbejdsmarkedet.
Integrationstræffet henvender sig bredt til ledere og medarbejdere i kommuner samt samarbejdspartnere og andre interessenter, der arbejder med flygtninge og indvandrere.
Programmet offentliggøres medio juni, hvor der åbnes for tilmelding på KL's hjemmeside.

Ord18

Undervisningsministeriet og Uddannelsesforbundet inviterer til konference om ordblindhed og andre læsevanskeligheder den 5.-6. december i DGI-byen i København.
Konferencen henvender sig til fagpersoner, som arbejder med ordblindhed eller andre læsevanskeligheder. Konferencen retter sig mod både grundskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og voksenuddannelser.

Yderligere oplysninger og tilmelding (rabat ved tilmelding inden 24. juni)