Kursus for nye medlemmer af folkeoplysningsudvalg

10. april 2018

Siden nytår har der været afholdt nyvalg til folkeoplysningsudvalgene i kommunerne.


Hvilke muligheder ligger der i folkeoplysningsloven, og hvordan kan foreningslivet og den folkeoplysende voksenundervisning få større indflydelse. Det er indholdet i et kursus, som Fritid og Samfund afholder i seks forskellige byer.

10. april 2018

Kurset er et tilbud til de mange, der netop er blevet valgt til kommunens folkeoplysningsudvalg eller andre §35, stk. 2-udvalg.
Det vil bringe deltagerne rundt i mange af de muligheder, som lov om støtte til folkeoplysning giver til initiativtagerne på området, og vil desuden give dig nye idéer til, hvordan foreningslivet og den folkeoplysende voksenundervisning kan få større indflydelse på den kommunale folkeoplysnings- og fritidspolitik.

Kursets hovedtemaer

 • Mål og intentioner med lov om støtte til folkeoplysning
 • Hvordan lever kommunen op til de skærpede tilsynskrav?
 • Hvilke tilskudsformer og -modeller kan bruges?
 • Hvordan sikres brugerindflydelsen på folkeoplysningsområdet?
 • Hvilke krav er der til udformningen af en kommunal folkeoplysningspolitik?
 • Hvem er relevante aktører i en fritidspolitik?
 • Hvordan sikres samarbejdet mellem repræsentanterne fra de forskellige områder i folkeoplysningsudvalget?
 • Hvordan kan udvalget bidrage til at synliggøre værdien af det frivillige arbejde og den folkeoplysende voksenundervisning?
 • Hvordan kan de folkeoplysende organisationer bidrage til at styrke samspillet mellem de forskellige kommunale sektorer?
 • Opstilling af mål og handleplaner for arbejdet i udvalget.
 • Hvordan kan udvalget samle fritidsområdet og selv tage initiativer?

Hvor og hvornår?

 • Roskilde Kongrescenter, 7. maj, tilmeldingsfrist 3. april (OBS: denne tidsfrist kan overskrides)
 • Aalborg: DGI-Huset i Nordkraft, 31. maj, tilmeldingsfrist 26. april
 • Fyn: Vissenbjerg Storkro, 23. august, tilmeldingsfrist 21. juli
 • Aarhus: DGI-Huset, 3. september, tilmeldingsfrist 30. juli
 • Slagelse: Hotel Frederik d. II., 12. september, tilmeldingsfrist 8. august
 • Sydjylland: Hotel Hovborg Kro, 8. oktober, tilmeldingsfrist 3. september

Alle møder finder sted kl. 17-21.

Yderligere oplysninger, herunder detaljeret indhold, pris og tilmelding