Minister: Motiverende fællesskaber er vigtige for sundhedsoplysning

25. september 2018

Foto: Flemming Leitorp


”Jeg er enig i, at der er et stort potentiale i at koble det sundhedsoplysende med mere motiverende aktiviteter og fællesskaber.” Det skriver sundhedsministeren i et svar til DFS.

25. september 2018

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og børne og socialminister Mai Mercado takker for folkeoplysningens tilbud om at bidrage til at virkeliggøre regeringens strategi for mad, måltider og sundhed.
I august måned præsenterede regeringen 14 initiativer samlet i en strategi for sund ernæring. DFS skrev til ministrene bag strategien og gjorde blandt andet opmærksom på, at ”der er 250.000 deltagere i aftenskolekurser med sundhedsrelaterede fag hvert år og 120.000 deltagere i sundhedstilbud hos folkeoplysende foreninger. Sund ernæring fylder meget i dette arbejde.”

Fra viden til handling
I sit svar til DFS skrive Ellen Trane Nørby:
”Jeg er helt enig med jer i, at de folkeoplysende skoler og foreningers arbejde er vigtigt i forhold til at understøtte regeringens ønske om at gøre flere danskere i stand til at træffe sunde, gode madvalg gennem hele livet.
Videre skriver hun, ”… at der er et stort potentiale i at koble det sundhedsoplysende med mere motiverende aktiviteter og fællesskaber, for sund adfærd handler om andet og mere end at vide, hvad der er sundt. Og hvis der skal ske noget nyt og anderledes, skal vi tænke nyt.
Ellen Trane Nørby opfordrer de folkeoplysende foreninger til at fortsætte deres vigtige arbejde på området: ”Denne folkeoplysning er rigtig vigtig – ikke mindst i forhold til at bekæmpe den store ulighed, som der desværre er i forhold til sund kost.”

Helhedsorienteret
Også Mai Mercado takker for henvendelsen. Hun er glad for at høre, at folkeoplysningen ”…allerede arbejder med at udbrede viden om mad og sundhed via både de lokale folkeoplysende skoler og foreninger og de folkeoplysende landsorganisationer.”
Videre skriver hun:
”Jeg er også meget glad for strategien, fordi den bl.a. rummer en helhedsorienteret tilgang til sundhed på tværs af flere sektorer, og fordi den sætter fokus på vigtigheden af at give vores børn og unge mulighed for at få madvarer mellem hænderne og lære, hvordan de gode råvarer kommer fra jord til bord, samt hvad der er sundt.”