Nordisk konference om voksenundervisning og læring

9. januar 2019

Konferencen vil sætte fokus på dialogen mellem forskere og praktikere inden for voksenundervisning og folkeoplysning.

9. januar 2019

Den 13.-15. maj arrangerer DPU, Aarhus Universitet, Emdrup, den 8. nordiske konference om voksenundervisning og læring.
På konferencen vil DFS og vores samarbejdspartner præsentere en nyetableret database over forskere i Norden, som beskæftiger sig med folkeoplysning. Databasen er resultatet af et nordisk samarbejdsprojekt, hvor DFS har været koordinator
Hovedtalere bliver:

  • Professor Bjarne Wahlgren
  • Lektor Jeppe Læssøe
  • Professor Silvia Gherardi
  • Lektor Lotte Darsø
  • Administrerende direktør Svein Berg, Nordic innovation
  • Lektor og formand for Grundtvigsk Forum, Kirsten M. Andersen