Ny runde: Pulje til forebyggelse af radikalisering

27. marts 2018

Foto: Redox


Foreninger, institutioner og andre kan for anden søge puljemidler til at udvikle og udbrede online-kommunikation, der forebygger og modvirker ekstremisme, radikalisering, hadpropaganda og hadforbrydelser blandt unge og styrke gensidig respekt, inklusion og medborgerskab.

27. marts 2018

Puljen på 1 mio. kr. udbydes af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme. Initiativet har til formål at støtte organisationer, foreninger, kommuner, boligselskaber m.v. i at udvikle og udbrede online kommunikative produkter

Ikke kun online
Formålet er at forbygge og modvirke, som skal forebygge og modvirke ekstremisme, radikalisering, hadpropaganda og hadforbrydelser samt styrke gensidig respekt, inklusion og medborgerskab. Fokus skal være på online kommunikation, men puljen kan også støtte lokale arrangementer og opfølgende aktiviteter, der inddrager unge under 30 år i at udvikle og udbrede for eksempel kampagner, ”challenges”, ”hashtags”, blogs, fotoserier, videoer, animationer, quizzer m.v.
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme oplyser, at det er en fordel, hvis det også er unge under 30 år, der er med til at udvikle de kommunikative produkter.

Ansøgningsfrist er den 4. maj 2017.

Puljen har allerede været udbudt to gange i 2017. Den udbydes igen til efteråret. Der afsættes i puljen 250.000 kr. i hver af de fire ansøgningsrunder.

Mere om puljen, herunder ansøgningsvejledning og ansøgningsskema