Nye veje for amatørmusikken

16. maj 2018

Lørdag den 29. september præsentere danske og udenlandsk forskere deres forskning af amatørmusikken på en konference i København.

16. maj 2018

Det er AKKS, der afholder forskningskonferencen ”Mod nye veje for amatørmusikken”. Her vil en række af de mest toneangivende forskere fra ind- og udland præsentere deres forskning inden for amatørmusikken. Der vil også være workshops, hvor deltagerne kan diskutere hvad vi kan bruge forskningen til i det daglige arbejde og være med til at sætte ord på hvilken forskning der mangler.
Sofie Holm Nielsen arbejder i øjeblikket på at udarbejde en oversigt over den eksisterende forskning inden for amatørmusikken “Mod mere viden om amatørmusikken”. Et såkaldt litteratur-review, der vil være færdigt i sommeren 2018. De væsentligste punkter fra dette litteratur-review vil også blive præsenteret til konferencen.
Følgende forskere vil medvirke på konferencen:

Hovedtalere

  • Stephanie E. Pitts, professor v. Department of Music, The University of Sheffield, UK. Pitts har i sin forskning blandt andet haft fokus på musikalsk deltagelse, musikundervisning publikumsoplevelser og har i 2018 udgivet rapporten ’Making Music, Making Communities’, som undersøger hvilken betydning kor, orkestre m.v. kan have for deres lokalmiljø og vice versa.
  • Töres Theorell, professor Emeritus v. Stressforskningsinstituttet, Karolinska Instituttet, Stockholm. Theorell har bl.a. forsket i sammenhængen mellem kulturelle aktiviteter og helbred, herunder om musik kan på- eller modvirke stress. Theorell har bl.a. skrevet bogen ’Noter om musik och hälsa’.
  • Even Ruud, pProfessor Emeritus v. Institutt for Musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo samt Professor Emeritus ved Norges Musikkhøgskole. Ruud har i sin forskning bevæget sig indenfor musikterapi, musikpædagogik, musikpsykologi og musik og kulturforståelse og har bl.a skrevet bogen ’Musikk og Identitet’.

Tid: 29. september 2018, kl. 10-16
Sted: Vartov, Farvergade 27, København
Pris: 400 kr.

Yderligere oplysninger, herunder tilmelding