Projekt Frivillig standser

Projekt Frivillig standser

30. januar 2018


Med en enkelt tekstlinje i Finansloven for 2018 nedlagde Folketinget Projekt Frivillig. ”Vi er kede af lukningen, fordi opgaven med at invitere unge ind i frivilligheden er vigtig”, siger Kristian Krogh Hansen fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

30. januar 2018

Projekt Frivillig var et tværministerielt initiativ, som gav alle elever på landets ungdomsuddannelser et tilbud om at tage et frivilligt forløb på minimum 20 timer i en af landets mange frivillige foreninger og organisationer. Projektet formidlede kontakten mellem unge og foreninger.
I finanslovsforslaget for 2018 står der om Projekt Frivillig: ”Kontoen (til Center for Frivilligt Socialt arbejde, red.) er nedskrevet med 3,0 mio. kr. fra 2018 og frem i forbindelse med nedlæggelse af Projekt Frivillig.”

Medvind og lukning
Kristian Krogh Hansen var indtil lukningen udviklingskonsulent i Landssekretariatet for Projekt Frivillig, en del af Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Han siger: ”Vi er naturligvis kede af lukningen, fordi opgaven med at invitere unge ind i frivilligheden er vigtigt. Det seneste år har Projekt Frivillig oplevet større medvind end hidtil, særligt takke være det bredde samarbejde som er opstået på baggrund af jeres store indsats.”

Yderligere oplysninger om Projekt Frivilligs lukning:
Kristian Krogh Hansen, udviklingskonsulent,
Landssekretariatet for Projekt Frivillig, Center for Frivilligt Socialt Arbejde
T + 45 66 14 60 61
E info@frivillighed.dk