Puljepenge søger mage

6. juni 2018


Til september deler DFS lidt over 2 mio kr. ud til folkeoplysende projekter.

6. juni 2018

De tre puljer

  • Støttepuljen - for de økonomisk trængte. Her stiller vi ikke så store krav til opfindsomheden, til gengæld skal I fortælle os, hvilken forskel et (drift-) tilskud på 40.000 kr vil gøre for jeres organisation. Ansøgningsfrist 1. september.
  • DFS' udviklingspulje - for alle DFS' medlemmer, på nær oplysningsforbund, Daghøjskoleforeningen og Folkeuniversitetet. Til udvikling af folkeoplysningen. Ansøgningsfrist 24. september.
  • KUM's Udviklingspulje - for alle med virke under folkeoplysningsloven og med voksne som målgruppe. Til udvikling af lokal folkeoplysning. Ansøgningsfrist 24. september. 
Relaterede nyheder