Støtte til mentorer for minoritetskvinder

13. marts 2018


Civilsamfunds-aktører kan nu søge økonomisk støtte til at arbejde med at styrke minoritetskvinders tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en mentorbaseret indsats. Der er afsat 1,9 mio. kr. til opgaven.

13. marts 2018

Civilsamfunds-aktører kan nu søge økonomisk støtte til at arbejde med at styrke minoritetskvinders tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en mentorbaseret indsats. Der er afsat 1,9 mio. kr. til opgaven.
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) udbyder en ansøgningspulje til udvikling, afprøvning eller udbredelse af ordninger med mentorstøtte til kvinder med flygtninge- eller indvandrerbaggrund, der er langt fra arbejdsmarkedet og med begrænset eller ingen erhvervserfaring.

Selvbestemmelse og indflydelse
SIRI beskriver baggrunden for puljen således:
”Etniske minoritetskvinder uden uddannelse og beskæftigelse er i særlig risiko for at blive marginaliseret og isoleret fra det danske samfund. Uddannelse og beskæftigelse bidrager positivt til kvindernes oplevelse af selvbestemmelse og mulighed for indflydelse på centrale livsbeslutninger.”
Videre skriver SIRI:
”Det er derfor afgørende for etniske minoritetskvinders integration, at de støttes i at komme tættere på det danske arbejdsmarked – til gavn for både dem selv og deres familier. Kvinderne skal støttes i at opnå en større grad af selvstændighed, herunder økonomisk selvstændighed, og i at være gode rollemodeller for deres børn.”
Ansøgningspuljen er på 1,9 mio. kr., og kan søges af civilsamfundsaktører, der ønsker at arbejde målrettet med at styrke målgruppens tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en mentorbaseret indsats. Ansøgningsfristen er mandag den 9. april 2018.