Støtte til samarbejde med folkeoplysere i Europa

30. oktober 2018


Folkeoplysende skole og foreninger kan lære og udvikle med europæiske kolleger – og få økonomisk støtte til det. Ansøgningsfrister og programguide for 2019 i EU’s Erasmus+ program er nu klar.

30. oktober 2018

Europa-Kommissionen har netop offentliggjort indkaldelse af forslag til projekter under Erasmus+. I 2019 kan danske institutioner og organisationer søge om tilskud fra Erasmus+ til:
1) udlandsophold for elever, studerende, unge, undervisere og medarbejdere
2) samarbejdsprojekter på tværs af uddannelsessektorer og lande om blandt andet vidensdeling og innovation i uddannelsessystemet
3) politikudvikling inden for ungdomsområdet.
Enkeltpersoner kan ikke søge om tilskud, men kan kontakte deres institution eller organisation, som kan søge.
Der er afsat mere end 30,3 millioner euro til danske ansøgere, der søger om tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter i 2019. En særlig del af det samlede program, Erasmus+ Voksen, er afsat til almen voksenuddannelse og folkeoplysning.

Ansøgningsfrister
Ansøgningsfristen for udlandsophold (mobilitetsprojekt) under Erasmus+ Voksen er 5. februar 2019 kl. 12.00.
Ansøgningsfristen for samarbejdsprojekter (strategiske partnerskaber) under Erasmus+ Voksen er 21. marts 2019 kl. 12.00

Mere om Erasmus+ 2019

Mere om Erasmus+ Voksen

Erasmus+ programguiden
Programguiden beskriver mål og prioriteter for projekter samt de forskellige tilskudsmuligheder for mobilitet, samarbejde og politikudvikling. Derudover indeholder programguiden detaljeret information om de økonomiske og administrative bestemmelser, der er forbundet med tildelingen af tilskud samt de tekniske oplysninger om ansøgnings- og vurderingsprocessen.
Erasmus+ programguiden 2019

Relaterede nyheder