Strategiske redskaber til at skabe opmærksomhed om livskompetencer

19. december 2018


Livskompetencer er det, man får ud af at deltage i folkeoplysning. Det europæiske projekt ’Life Skills for Europe’, som DFS er partner i, har netop færdiggjort den afsluttende publikation, der beskriver strategiske redskaber, der kan bruges til at skabe opmærksomhed på livkompetencer.

19. december 2018

Livskompetencer gør voksne mennesker i stand til at håndtere de udfordringer, som de står overfor i en moderne verden. Det kan være at tage sig af sin egen fysiske og mentale sundhed, at bidrage aktivt til sin egen trivsel, at håndtere økonomiske spørgsmål og digitale færdigheder. Men det er også de kompetencer, som borgerne har brug for, hvis de skal klare sig på arbejdsmarkedet.
Det europæiske projekt ’Life Skills for Europe’, som DFS er partner i, har netop færdiggjort den afsluttende publikation, der beskriver strategiske redskaber, der kan bruges til at skabe opmærksomhed på livkompetencer. Materialet indeholder anbefalinger til hvordan både udbydere af voksenundervisning, politikere og øvrige interessenter på feltet kan bidrage til at udvikle, implementere og støtte op om arbejde med udvikling af livskompetencer.

Læringsmiljø med plads til alle
I anbefalingerne til udbyderne skitseres nogle generelle principper, som projektpartnerne har observeret i udvalgte gode praksisser. Det er principper man som udbyder af voksenundervisning bør overveje, hvis man ønsker at implementere konceptet om livskompetencer. Det handler fx om at sikre fleksibilitet i forhold til læringsmetoder og -aktiviteter, at skabe et trygt læringsmiljø, hvor der er plads til deltagernes forskelligheder, at styrke den sociale dimension på et hold og at understøtte fællesskabet.

Livskompetencer er nødvendige
I den del af publikationen der handler om forslag til strategier for arbejdet på lokalt/regionalt og nationalt niveau fremgår det, at læringskonceptet for livskompetencer ligger i tråd med traditioner og værdier i den danske folkeoplysning. Det skyldes bl.a. at tilgangen, som den beskrives i projektet, lægger særlig vægt på at involvere deltagerne i planlægningen af undervisningen, at læring sker med udgangspunkt i den enkeltes behov og at målet er at udvikle selvstændige og aktive medborgere.
Desuden indfanger begrebet den ekstra læring, som deltagere udvikler, når de engagerer sig i folkeoplysende aktiviteter og som sekretariatsleder i DFS, Trine Bendix Knudsen, skriver i materialet:
”Vi mener imidlertid, at konceptet om livskompetencer er en måde at kommunikere værdien og nødvendigheden af folkeoplysningen på over for beslutningstagerne. Det er tydeligt for de fleste, at vi ikke bare har behov for arbejdsrelaterede kompetencer, men også grundlæggende færdigheder, personlige kompetencer, demokratiske kompetencer osv. for at sameksistere fredeligt og for, at alle kan deltage i samfundet”.