Styrke og glæde

Styrke og glæde

3. juli 2018

Fake news var et af temaerne i Per Paludan Hansens tale til sine norske kolleger.


Med disse to ord opsummerede Per Paludan Hansen, hvad folkeoplysningen skaber. Det gjorde han i en tale til DFS’ nordiske søsterorganisation om folkeoplysningens vilkår og betydning i dagens samfund og politiske klima.

3. juli 2018

Med disse to ord opsummerede Per Paludan Hansen, hvad folkeoplysningen skaber. Det gjorde han i en tale til DFS’ nordiske søsterorganisation om folkeoplysningens vilkår og betydning i dagens samfund og politiske klima.
”Folkeoplysningen skaber styrker, fordi deltagerne lærer dem noget, der gør det muligt for dem at komme videre i deres liv og sætte nye mål,” sagde Per Paludan Hansen og fortsatte:
”Vi skaber også glæde. Jeg tør næsten sige, at jeg har aldrig har set en aftenskoledeltager gå derfra med mundvigene nedad. Der sker noget særligt, når man er sammen. Glæde er et af vores meget vigtige bidrag til samfundet.”
Voksenopplæringsforbundet (VOFO) havde inviteret Per Paludan Hansen til at holde en tale på deres årsmøde den 31. maj. Han er formand for DFS, sekretariatsleder i LOF og præsident for European Association for the Education of Adults (EAEA).

Meget mere end arbejde
Afsættet for Per Paludan Hansens tale var en kritik af den herskende politiske dagsorden. Med direkte henvisning til formanden for Stortingets uddannelsesudvalg, der havde talt tidligere på Årsmødet, sagde han:
”Hans tale tydeliggjorde det politiske klima, folkeoplysningen arbejder i. Hans centrale budskab var, at formålet med voksenlæring er arbejdet.
For mig er formålet, at mennesker bliver i stand til at mestre det liv, de skal leve. Det er også vigtigt, at vi bliver bedre til at leve med vores familie, i vores lokalsamfund, som demokratiske medborgere og som internationale medborgere,” sagde Per Paludan Hansen.

Vi skaber værdi for samfundet
Han fortalte sine norske kolleger, hvilke samfunds-udfordringer folkeoplysningen i Danmark tager op for at skabe værdi for samfundet og for at synliggøre det. I den forbindelse nævnte han:
Fake news: ”Vi har en kæmpe opgave med at gøre befolkningen i stand til at være kildekritisk.”
Sammenhængskraft: ”Vi må holde fast i, at civilsamfundet er der, hvor man mødes på tværs.”
Ensomhed: ”Når vi spiser sammen eller går ture sammen, så taler vi også sammen.”
Værdidebatten: ”Folkeoplysningen bygger på værdier. Vi har et ansvar for at melde ud, også når politikerne angriber disse værdier.”
Digitalisering og automatisering: ”Folkeoplysningen kan lære borgerne at forstå, hvad førerløse busser og personlige oplysninger på internettet betyder.”
Sundhed: ”Vores sundhedsaktiviteter er også et bidrag til, at borgere kan fastholde deres arbejde.”
Relaterede nyheder