Tilskud til nordisk samarbejde

8. november 2018


En ny ansøgningsrunde til netværk, projekter og mobilitet for aktører, der beskæftiger sig med voksnes læring, er nu åbnet. I 2019 er der fokus på digitale kompetencer.

8. november 2018

Det er Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram, Nordplus, som uddeler støtte. Nordplus støtter udveksling, netværksetablering og projektsamarbejde mellem de nordiske og baltiske lande. Programmet er opdelt i fem underprogrammer, hvor det ene hedder Nordplus Voksen.

Hvad er Nordplus Voksen?
Nordplus Voksen har som formål at styrke voksnes nøglekompetencer og anerkendelsen af voksnes uformelle og ikke-formelle læring. Programmet skal også støtte voksenuddannelsen i at imødekomme det moderne medborgerskabs udfordringer og styrke samspillet mellem voksenuddannelse og arbejdsliv.
Aktiviteterne under Nordplus Voksen kan inddeles i fire kategorier:

  • Forberedende besøg
  • Udveksling af kursister
  • Udveksling af undervisere
  • Netværk og projekter

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2019, og det samlede tilskudsbeløb for hele Nordplus for 2019 er 10 millioner euro. 

Fokus på digitale kompetencer
I 2019 og 2020 opfordrer Nordplus til at indsende ansøgninger, der sigter på at styrke elevers, studerendes og voksnes digitale kompetencer. Dette fokus relaterer sig til alle Nordplus programmer og alle sektorer inden for uddannelse og læring.

Relaterede nyheder