Ung i en præstationskultur

27. marts 2018

Højskolerne oplever mange unge, der føler præstationspresset (her Vallekilde Højskole).


”Du er, hvad du præsterer!” Sådan lyder budskabet til unge, der vokser op i en præstationskultur. På en konference sætter Center for Ungdomsforskning fokus på præstationskulturen i uddannelses-systemet og i ungdomslivet.

27. marts 2018

I invitationen skriver Cefu:
”Vi skal sammen undersøge og udforske sammenhængen mellem præstationskultur og læringskultur, mens vi forholder os også spørgende til, hvad en præstationskultur egentlig vil sige, og hvor meget den egentlig fylder? Og ikke mindst skal vi stille skarpt på de unge. Er de unge i dag virkelig så pressede, stressede og underlagt en omsiggribende præstationskultur, som det umiddelbart kunne se ud – eller er der gået selvsving i de unges italesættelser af stress og i de bekymringer, vi gør os for dem?”

Sted: CPH Conference - DGI Byen, Tietgensgade 65, 1740 København V
Tid: 8. maj kl. 9.00 – 15.45
Pris: 2495 inkl. moms inklusiv forplejning og bogen ’Læring i en præstationskultur’ af Arnt Louw og Noemi Katznelson
Tilmeldingsfrist: 4. maj 2018

Mere om konferencen, herunder detaljeret program og tilmelding

De unges perspektiver
Videre står der invitationen:
”Vi skal på konferencen blive klogere på de unges perspektiver, og hvordan de forstår og håndterer deres uddannelsesliv i en læringskultur, der fremstår stadig mere præstationsorienteret. Vi skal søge indblik i de overvejelser og strategier, de unge griber til for at klare sig, når præstationer kommer i fokus.
Vi skal også forholde os til sammenhængen mellem stress, mistrivsel, præstationskultur og andre tendenser i ungdomslivet. Vi vil give ordet til eksperter i pædagogik, trivsel og ungdomskultur – og også til unge, der forholder sig meget forskelligt til præstationernes betydning i uddannelsessystemet.
Endelig vil vi rejse en mere overordnet debat om, hvad formålet med vores uddannelsessystem og hvor det er på vej hen.

Oplægsholdere

  • Niels Glahn er generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening og har siden 2014 siddet som formand for Foreningen Center for Ungdomsforskning.
  • Gert Biesta er professor i uddannelse ved Brunel University London og professor i uddannelse ved University of Humanistic Studies i Holland.
  • Jens Dolin er professor emeritus i naturfagenes didaktik ved Københavns Universitet.
  • Niels Ulrik Sørensen er ph.d. og lektor i ungdomsforskning og souschef ved CeFU.
  • Noemi Katznelson er ph.d. og professor i ungdoms- og uddannelsesforskning og centerleder ved CeFU.
  • Arnt Louw er ph.d. og lektor i ungdoms- og uddannelsesforskning.
  • Mette Pless er ph.d. og lektor i ungdoms- og uddannelsesforskning.
  • Mette Lykke Nielsen er ph.d. og lektor i ungdomsforskning.