Vejledning disrupted

2. februar 2018

Professor Rachel Mulvey fra Warwick Institute for Employment Research holder foredrag om "Career Adaptability for Career Professionals: Identity Transformation in Shifting Contexts.


Hvad kan og skal vejlederen i et uddannelsessystem, der betoner karrierelæring og –kompetencer? Det er temaet for årets vejlederkonference.

2. februar 2018

Professionshøjskolen UCC inviterer igen i år forskere, uddannere, politikere og praktikere til at kaste lys over temaet. Konferencen henvender sig til alle, der arbejder med uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning i UU-centre, Studievalgs-centre, på ungdomsuddannelser, produktionsskoler, sprogskoler, videregående uddannelser, efterskoler, jobcentre, A-kasser og andre interesserede.

Sted: Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg
Tid:  Torsdag d. 3. maj 2018 kl. 10:00 til fredag d. 4. maj 2018 kl. 13:15
Tilmeldingsfrist:  Fredag d. 2. marts 2018  
Pris: Med overnatning: 4.100 kr. ekskl. moms - Uden overnatning: 3.500 kr. ekskl. moms

Karrierelæring skyller ind
I invitationen skriver UCC blandt andet:  ”Karrierelæring skyller ind over grundskolen og ungdomsuddannelserne – en disruption, der kalder på dialog og refleksion i vejlederverdenen.”
På den baggrund sætter UCC disse spørgsmål til debat:

  • Hvis midlet til at ruste fremtidens generationer til at træffe uddannelses- og karrierevalg er karrierelæring, hvad er så vejledningens rolle?
  • Hvad kan og vil den professionelle vejledning bidrage med for de mange, hvor karrierelæringsaktiviteter og udvikling af karrierekompetencer er udset til at blive bærende element i uddannelses-og karrierevejledning – og er denne tilgang relevant og tilstrækkelig for alle?
  • Hvilke kompetencer kan og skal vejlederen spille ind med?
  • Kan man tegne en profil af fremtidens professionelle vejleder i ændrede uddannelsespolitiske rammer?

Hovedoplæg

  • Career Adaptability for Career Professionals: Identity Transformation in Shifting Contexts v/professor ph.d Rachel Mulvey, Warwick Institute for Employment Research
  • Unges deltagelse i vejledning v/lektor ph.d Randi Boelskifte Skovhus, VIA
  • Læringsglemsel – en vejledningsopgave v/Lene Tanggaard Pedersen, professor ph.d v/Aalborg Universitet
  • Vägledarnas profession i ett föränderligt landskap - Hur möter vi förväntningar och motstridiga krav? v/Anders Lovén, universitetslektor og phil.dr., Malmö Universitet
Relaterede nyheder