Voldsom nedskæring af københavnske daghøjskoler

Voldsom nedskæring af københavnske daghøjskoler

19. september 2018


Budgetforliget i Københavns kommuner skærer 10 mio. kr. ud normalbudgettet på 23 mio. kr. Alle fem daghøjskoler er lukningstruede.

19. september 2018

Det er et bredt flertal af partier i Borgerrepræsentationen, som er blevet enige om årets budgetforlig. Kun Alternativet og Enhedslisten er ikke med.
”Den frie og lige adgang til uddannelse er under et frygteligt og uventet pres,” siger Jakob Olsen, der er leder af daghøjskolen Akademiet i København, og tilføjer:
”Politikerne har glemt, at Københavns Daghøjskoler er de unge kreatives første, afklarende trin. Mere end 100 elever sluses hver år fra vækstlaget til Danmarks videregående, kreative uddannelser såsom arkitekt-, design-, film- og teaterskolerne, akademierne og konservatorierne - eller finder vej ud i de kreative erhverv.”
Niels Nørlem, der er skoleleder på daghøjskolen VERA, siger det på denne måde:
”Hvis skolerne skal løbe rundt med det halve tilskud, må elevbetalingen forhøjes til omkring 30.000 kr. Det vil skabe en helt urimelig hård social frasortering, samtidig med at søgningen til skolerne vil falde så dramatisk at alle fem skoler vil være lukningstruede.”
”Der er investeret mere end 300 mio. kr. i en uddannelsesmodel, som er unik i Danmark - og nu risikerer vi, at 17 års arbejde for frihed til uddannelse og ambitiøse, kreative vækstlag vil forsvinde,” siger Jakob Olsen.

De fem daghøjskoler i København

  • VERA skole for kunst & design
  • Akademiet (Københavns Akademi for musik, dans og teater)
  • Daghøjskolen for indvandrerkvinder
  • AFUK's daghøjskole
  • KBH film- og fotoskole

Kreative vækstlag
De fire kreative daghøjskoler medvirker hvert år til, at op mod 100 unge københavnere optages på kunstneriske og kreative uddannelser: teaterskoler, kunstakademier, musik-konservatorier, Filmskolen, arkitektskoler, designskoler, Mediehøjskolen, fotojournalist-uddannelsen mv.
Det gælder også internationale uddannelser indenfor dans, nycirkus, fotografi, kunst, musik, teater, film – på skoler i Oslo, Bergen, Lund, Göteborg, Glasgow, London, München, Lodz, Amsterdam, New York, Moskva…
De unge fra daghøjskolerne er aktive i de kreative vækstlag i København, og mange kommer senere til at arbejde i de kreative erhverv, som er Hovedstadens hurtigst voksende branche.