Arbejdsdeling skal på plads

19. februar 2019

Fake News er et af de samfundsproblemer, som både folkeoplysning og biblioteker skal være med til at løse - hver på deres måde, mener DFS' formand, Per Paludan Hansen.


En arbejdsgruppe skal definere arbejdsdelingen mellem biblioteker og folkeoplysning. ”Begge parter har meget at bidrage med. Det er vigtigt, at vi opnår en fælles forståelse af, hvilken rolle vi hver især kan spille,” siger Per Paludan Hansen.

19. februar 2019

Danmarks Biblioteksforening (DB) og Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) er blevet enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, ”der skal udfolde, hvordan biblioteker og folkeoplysningen hver især bidrager til livslang læring, demokratisk dannelse og aktivt medborgerskab.”

Arbejdsgruppen skal udarbejde et forståelsespapir, som ”skitserer arbejdsdelingen såvel som samarbejdsfladerne mellem de to områder, når det handler om livslang læring, demokratisk dannelse og aktivt medborgerskab.”

Endelig skal arbejdsgruppen skrive et forslag til, hvordan den fortsatte dialog mellem de to områder kan foregå.

Arbejdsudvalgets sammensætning

DFS:
Henrik Christensen, DOF og næstformand i DFS
Vibeke Sonntag Larsen, Kulturhusene i Danmark og bestyrelsesmedlem i DFS
Trine Bendix Knudsen, sekretariatsleder i DFS

DB:
Kim Valentin, byrådsmedlem i Gribskov Kommune og medlem af DB’s forretningsudvalg
Lars Bornæs, bibliotekschef i Silkeborg og medlem af DB’s forretningsudvalg
Michel Steen-Hansen, direktør i DB

Arbejdsudvalgets kommissorium

Respekt for hinanden
DFS’ formand, Per Paludan Hansen, trækker trådene tilbage til DFS’ fødsel i 1942, hvor DB var en af de stiftende organisationer.
”Folkeoplysningen og bibliotekerne har gennem årene samarbejdet om at løse opgaven at danne den voksne befolkning. I dag står vi med nye opgaver som at ruste borgerne til at håndtere fake news og at skabe rammer for stærke fællesskaber.

Vi har begge har meget at bidrage med, og det skal vi gøre i respekt for hinanden og uden at tage brødet ud af munden på hinanden.”

To forståelser
Per Paludan henviser til en række indslag i DR’s morgenradioaviser fredag den 15. februar. I indslaget argumenterede en bibliotekar fra Viborg for, at yoga og andre sundhedsrelaterede kurser er relevante opgaver for biblioteker.

Formanden for Dansk Biblioteksforening, Steen Bording Andersen, sagde, at når borgerne opsøger bøger om sundhed på biblioteket, er det naturligt, at de også deltager i sundhedsaktiviteter. Det handler ifølge Steen Bording Andersen ikke om ”at stjæle kunder fra aftenskolerne”, men at fungere som første led i en fødekæde til aftenskoler, idrætsforeninger og andre.

”Her præsenterede bibliotekerne deres forståelse af arbejdsdeling og samspil. Mit udgangspunkt er, at forskellige aktører skal arbejde med de kerneopgaver, som er deres.
Det ser jeg frem til at diskutere i udvalget,” siger Per Paludan Hansen.

Opfordring: bidrag til udvalgets arbejde

Per Paludan Hansen opfordrer aftenskoler og andre folkeoplysende skoler og foreninger til at bidrage til arbejdsudvalgets arbejdet med eksempler på de gode samarbejder, på problematiske samarbejder og på, at der slet ikke er noget samarbejde.

Eksempler kan videreformidles til udvalget via oplysningsforbundenes landkontorer og andre DFS-medlemsorganisationer. De kan også sendes til DFS’ sekretariatsleder, Trine Bendix Knudsen, tbk@dfs.dk

Relaterede nyheder