Databeskyttelse i frivillige foreninger

15. januar 2019


Må et amatørteater lægger billeder fra en prøve op på sin hjemmeside? Eller kræver det en tilladelse fra hver eneste skuespiller, instruktør, scenetekniker og kaffebrygger? Den type spørgsmål kan foreninger få hjælp til i ny vejledning fra Justitsministeriet.

15. januar 2019

Må et amatørteater lægger billeder fra en prøve op på sin hjemmeside? Eller kræver det en tilladelse fra hver eneste skuespiller, instruktør, scenetekniker og kaffebrygger? Den type spørgsmål kan foreninger få hjælp til i ny vejledning fra Justitsministeriet.
Mange foreninger er i tvivl om, hvordan de skal håndtere den nye databeskyttelseslov, også kaldet GDPR. De færreste har råd til dyr juridisk rådgivning. Derfor har Justitsministeriet udarbejdet en vejledning, specielt målrettet frivillige foreninger og organisationer.
I forordet skriver Justitsministeriet:
”Frivillige foreninger og organisationer kan opleve udfordringer i forhold til overholdelse af reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Denne vejledning med svar på ofte stillede spørgsmål har derfor til formål at hjælpe frivillige foreninger og organisationer godt på vej mod at sikre sig, at de overholder reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelses-loven. Vejledningen med svar på ofte stillede spørgsmål er udarbejdet under inddragelse af Datatilsynet.”

Databeskyttelsesloven
Den 25. maj 2018 trådte databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven i kraft. Den erstattede persondataloven fra 2000. Reglerne handler om, hvornår og hvordan offentlige myndigheder, private virksom-heder og foreninger må indsamle og behandle oplysninger om fysiske personer.

Vejledningen ”Ofte stillede spørgsmål - Frivillige foreningers behandling af personoplysninger”

Relaterede nyheder