Demokratiet skriger på folkeoplysning

29. januar 2019

Per Paludan Hansen, formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd (tv) og Steen Bording Andersen, formand for Danmarks Biblioteksforening (th).


Aftenskoler og biblioteker kan spille en vigtig rolle, hvis de arbejder med det, de hver især er gode til – og hvis de samarbejder. Det skriver formændene for Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd i en kommentar i bladet ”Danske Kommuner”.

29. januar 2019

Kommentaren har to indfaldsvinkler. Den ene er den trussel mod demokratiet, som fake news udgør. Den anden er debatten om konkurrence mellem aftenskoler og biblioteker. Det har fået de to formænd, Steen Bording Andersen, DB, og Per Paludan Hansen, DFS, til sammen at skrive en kommentar til Kommunernes Landsforenings hjemmeside og magasin ”Danske Kommuner”.
Vi bringer her hele kommentaren.

Demokratiet skriger på folkeoplysning

Stadig flere taler om, at demokratiet bliver udfordret på mange niveauer, hvad enten det er af russiske internet trolls, præsi denter, der kaster om sig med beskyldninger om fake news, folk, der rammes af shitstorms i ekkokamre, eller bare helt almindelige mennesker, som mister troen på dagens nyheder. Med sådanne udfordringer er folkeoplysningen som grundlag for folkestyret stadig vigtigere.
Den oplyste borger har altid været en forudsætning for det danske demokrati. Da ideen om folkestyret blev udviklet, handlede den i høj grad om at skabe adgang til information og lære folk at bruge informationerne til at tage stilling, så de kunne deltage i samfundet. Det grundlag gælder også i et moderne demokra -tisk samfund som det danske og aktualiseres af, at stadig mere information og debat bliver digitalt.
Lokale folkeoplysende organisationer og folkebiblioteker bør derfor gå sammen om at skabe fælles lokale udviklingsplaner med fokus på debatskabende aktiviteter, der skal sikre det folkelige engagement i det lokale demokrati, frem for at konkurrere mod hinanden.
Personer fra den folkeoplysende verden har rejst en debat om konkurrence mellem aftenskolerne og bibliotekerne. Dansk Folke -oplysnings Samråd og Danmarks Biblioteksforening er enige om, at folkebibliotekerne er gode til noget, aftenskolerne til noget andet og kulturhusene til noget tredje. Vi skal som samfund skabe mange indgange til den livslange læring, og det kræver udvikling, samarbejde og dialog frem for grøftegravning.
Vi skal sammen skabe grundlaget for, at mange flere mennesker har evner og lyst til at deltage i den demokratiske samtale på et oplyst grundlag.
Folkestyret fortjener, at de folkeoplysende organisationer samarbejder - for folkets skyld. Det sker allerede i mange kommuner, for eksempel i Tårnby hvor Hovedbiblioteket og AOF har samarbejdet om it-undervisning og debatskabende aktiviteter. Folkeuniversitetet i Esbjerg lægger hovedparten af deres foredragsrækker på Hovedbiblioteket, der også samarbejder med AOF og FOF. I Allerød inspirerer bibliotekerne og LOF hinanden omkring udvikling og fællesarrangementer, og i Gladsaxe afholder fire aftenskoler og biblioteket til maj en litteraturfestival sammen.
Hvis vi fortsat skal udvikle den folkeoplysende grundtanke, kræver det samarbejde og dialog.
Dette er også baggrunden for, at Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd har lavet et samarbejdspapir, der sætter fokus på samarbejdsmulighederne mellem folkeoplysningen og bibliotekerne.
Papiret blev sendt i slutningen af 2017 til de helt nyvalgte lokalpolitikere samt til alle folkebibliotekerne, oplysningsforbundene og folkeoplysningsudvalgene med opfordring om at skabe fælles udviklingsplaner.

To ekstra afsnit

Disse to afsnit blev forkortet væk, da ”Danske Kommuner” offentliggjorde kommentaren.

Opfordringen til at styrke det lokale samarbejde er mere aktuel end nogensinde.
”Der er selvfølgelig et stykke vej endnu, og nogle steder halter samarbejdet, men kan vi sammen overbevise landets byrødder om den store gevinst, der ligger i, for folkestyrets skyld, at prioritere et tæt kommunalt samarbejde bibliotekerne og folkeoplysningen imellem, så er vi kommet langt. Og en del af opgaven er selvfølgelig at vise politikerne, at vi rent faktisk vil det – sammen” siger formanden for Danmarks Biblioteksforening Steen Bording Andersen.
”Det handler om at få koordineret vores aktiviteter ude i kommunerne, så vi i fællesskab kan drage nytte af de kompetencer og ressourcer, vi hver især har. Bibliotekerne er det åbne og umiddelbare rum, hvor borgerne træder ind uden forudgående tilmelding, aftenskolen kan tilbyde en folkeoplysende aktivitet og kulturhusene har bl.a. kompetencer i forhold til afholdelse af events og involvering af frivillige.” siger formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd Per Paludan Hansen.