Erfaren økonomi- og organisationskonsulent til DFS

Erfaren økonomi- og organisationskonsulent til DFS - ANSØGNINGSFRIST FORLÆNGET

8. marts 2019


Vi drømmer om en kollega med solid erfaring, primært fra NGO/foreningsverdenen, som har et blik for detaljen, hvad enten det drejer sig om tal eller vedtægtsparagraffer, og som interesserer sig for folkeoplysning.

8. marts 2019

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) søger en erfaren konsulent, der vil få ansvar for organisationens økonomifunktioner og administrative og organisatoriske funktioner.

Vores kommende kollega vil blive ansvarlig for alle økonomifunktioner og for kontakten til eksterne leverandører af hhv. bogholderi, lønadministration og it-support. En forestående opgave vil blive at opdatere vores sagsgange og rutiner, bogholderi og økonomistyring, evt. med nye it-baserede løsninger.

Derudover kan der være administrative og organisatoriske opgaver, rådgivning af medlemsorganisationer og lignende., afhængigt af dine kompetencer og ønsker.

Vi vil lægge vægt på følgende:
- Stærke kompetencer inden for regnskab, budgetlægning og økonomistyring
- Indgående kendskab til bogførings- og økonomisystemer
- God forståelse for it og velbevandret i relevante it-systemer og -løsninger
- Indsigt i puljeadministration, gerne med brug af databaser
- Erfaring med projektadministration og projektøkonomi, evt. også internationale projekter
- Erfaring med at samarbejde med eksterne leverandører
- Erfaring fra foreningslivet og arbejdet i en politisk styret organisation
- Sans for detaljer og præcision
- Tålmodighed til at samarbejde med kollegaer og medlemsorganisationer med andre fagligheder
- Integritet, selvstændighed, initiativ, engagement og holdånd
- Interesse for folkeoplysningsområdet

DFS er en brancheorganisation for folkeoplysningen i Danmark. Vi er en paraplyorganisation for 34 landsdækkende folkeoplysende organisationer. Som sådan varetager vi vores medlemsorganisationers interesser over for politikere og myndigheder og tilbyder forskellige services til vores medlemsorganisationer. Vi er et travlt sekretariat med 9 dygtige og engagerede medarbejdere. Vi har en uformel omgangstone og mange spændende projekter.

Vi kan tilbyde:
- Eget ansvarsområde og betydeligt arbejdsmæssigt råderum
- Gode kollegaer
- Fleksible arbejdstider og stor frihed til at tilrettelægge egen arbejdsdag
- En stilling på 30-37 timer om ugen afhængigt at kompetencer og ønsker
- Løn efter forhandling

Praktisk

Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2019.

Har du spørgsmål til stillingen, kan sekretariatsleder Trine Bendix kontaktes på tbk@dfs.dk eller tlf. 61 60 00 13.

  • Frist for ansøgningen er onsdag 3. april 2019 kl. 12.00. (OBS:forlænget)
  • Ansøgning sendes på e-mail til job@dfs.dk.
  • Ansøgningen vedlægges cv og relevante eksamensbevis(er), gerne i en samlet fil.
  • Referencer og ren straffeattest skal kunne fremskaffes.
  • Der holdes samtaler i uge 15 og evt. anden runde i uge 17.
Relaterede nyheder